Förra veckans fråga var vilken aktie som skulle gå bäst på rapportdagen av de bolag som rapporterade under veckan. Bland läsarsvaren syntes höga förväntningar på gamingbolagen, då Stillfront och Embracer tillsammans knep hela 66 procent av läsarrösterna. 

Här gick dock de flesta bet, då den verkliga rapportvinnaren visade sig vara det skånska fastighetsbolaget Wihlborgs, med en rapportuppgång på hyggliga 2,4 procent. Med 11 procent av läsarrösterna var aktien långt ifrån favorittippad. Kepler Cheuvreux skriver att Wihlborgs kvartalsrapport var lite sämre än de väntat sig, främst på grund av pandemirelaterade effekter. Samtidigt anses bolaget befinna sig i en bra position sett till hyresinbetalningar och projektutveckling, och Wihlborgs är nu även rekordlågt belånat i förhållande till fastighetsvärdet. Köprekommendationen står fast efter rapporten men riktkursen sänks något. 

Läsarfavoriten Embracer med hela 46 procent av rösterna backade istället 1,5 procent på rapportdagen. Kepler Cheuvreux anser emellertid att bolaget presenterade en robust rapport med förbättrade utsikter för år 2021 och 2022. Dessutom går det nysläppta vikingaspelet Valheim starkare än väntat. Köprekommendationen för Embracer upprepas och Kepler Cheuvreux höjer även prognoser och riktkurs. 

Stillfront, det andra gamingbolaget i omröstningen med 20 procent av svaren, hade emellertid en tristare utveckling på rapportdagen då aktien backade 10,8 procent. Kepler Cheuvreux noterar att siffrorna för kvartalet förvisso var sämre än väntat, men menar att detta främst berodde på svårare marknadsföring i USA på grund av presidentvalet, samt valutaeffekter i och med att kronan stärkts mot euron och dollarn. Kepler Cheuvreux gör överlag begränsade ändringar i sina estimat efter rapporten, men rullar över EV/EBIT multiplarna till år 2022 för att återspegla potentialen i de senaste förvärven som Stillfront gjort. Exempelvis den indiska spelstudion Moonfrog. Riktkursen höjs något efter rapporten och rekommendationen Köp upprepas. 

Fastighetsbolaget Hufvudstaden backade med 5 procent på rapportdagen vilket lär ha varit tråkiga nyheter för de 18 procent av läsarna som röstade på bolaget. Det norska torrlastrederiet Ocean Yield var minst favoriserad av aktierna i omröstningen, och stod på rapportdagen mest och stampade för att stänga på minus 0,6 procent. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • Ocean Yield 6%
  • Wihlborgs 11%
  • Stillfront 20%
  • Embracer 46%
  • Hufvudstaden 18%


Så här gick aktierna:

  • Ocean Yield -0,6%
  • Wihlborgs +2,4% 
  •  Stillfront – 10,8%
  •  Embracer -1,5%
  • Hufvudstaden -5,0%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan