Vad är Transferfonderna för typ av fonder?

-Vi brukar kalla Transferfonderna för ”Det enkla pensionssparandet”. Spararna väljer fond efter det årtionde som de är födda så tar vi hand om resten. Det innebär att vi strävar efter att skapa en god tillväxt på sparandet samtidigt som risknivån kontrolleras.

För att sprida riskerna investerar Transferfonderna i många olika värdepapper på svenska och internationella marknader. Vi förväntar oss att sparande på aktiemarknaden långsiktigt kommer att ge bäst tillväxt åt spararnas pengar. Därför låter vi Transferfonderna för yngre generationer äga en stor andel aktier. Dock brukar aktiemarknader från tid till annan genomgå större börsfall och för att minska den negativa påverkan som det har på sparandet så minskas andelen aktier successivt till förmån för tryggare ränteplaceringar i framförallt svenska kronor ju närmare fondens tänkta sparare kommer pensionsåldern och i och med det kan förväntas börja ta ut delar av sparkapitalet.

Vem passar fonderna?

-Transferfonderna passar bra för alla som vill spara till sin pension. Antingen som det enda privata pensionssparandet eller som en bas i ett bredare pensionssparande där man kan placera en mindre andel i andra mer nischade fonder. Transferfonderna är också valbara inom PPM och flera av Swedbanks och Sparbankernas avtalspensionslösningar.

Är det något särskilt som man ska tänka på när man sparar pengar som ska vara investerade en längre tid?
 
-Vid sparande generellt så tycker jag att det är viktigt att ha tålamod och inte låta känslorna styra för det kan ofta leda till att man köper och säljer vid fel tillfällen. Detta gäller i än högre utsträckning pensionssparande där målet med sparandet innebär att placeringshorisonten per definition ofta är lång. Dessa tankar ligger till grund för hur vi förvaltar Transferfonderna. Investeringshorisonten är lång och vi lägger merparten av vår tid på att identifiera värdepapper som har bra förutsättningar att bidra till att sparkapitalet har god värdetillväxt på lång sikt. Ett bra exempel på detta är fondens investeringar i bolag inom hållbarhetsområdet där vi tror att många av framtiden vinnare finns och att dessa bolag dessutom bidrar till omställningen till ett hållbarare samhälle ser vi som en extra bonus.

Här kan du räkna ut hur mycket du behöver spara till din pension

Transfer 90

i år
+14,94%
3 år
+39,33%
5 år
+74,93%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
260,89
sharpe
0,81
förv.avg.
0,50%
Transfer 90 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under periode…

Transfer 80

i år
+13,99%
3 år
+35,54%
5 år
+67,93%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
326,58
sharpe
0,78
förv.avg.
0,50%
Transfer 80 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under periode…

Transfer 70

i år
+14,03%
3 år
+36,28%
5 år
+63,05%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
295,20
sharpe
0,79
förv.avg.
0,50%
Transfer 70 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under periode…

Transfer 60

i år
+8,97%
3 år
+25,69%
5 år
+40,22%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
218,61
sharpe
0,86
förv.avg.
0,50%
Transfer 60 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under periode…

Transfer 50

i år
+2,87%
3 år
+10,47%
5 år
+17,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
164,85
sharpe
0,98
förv.avg.
0,50%
Transfer 50 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som har eller planerar att gå i pension und…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan