- Målet med aktieplaceringar är inte att vara kung en liten stund och sedan förlora allt. Man ska vara medveten om att äga enskilda aktier innebär högre risk än fonder. Men det finns sätt att minska riskerna, säger Robert Oldstrand.

Ett sätt är att vara påläst och veta vad man håller på med. Den sajt du just nu läser på syftar bland annat till just detta. 

- Aktiellt är ett utmärkt hjälpmedel både för den som är ny i aktievärlden och de som har stor erfarenhet. Här finns tillgång till analyser, djupdykningar, investeringscase och hjälpmedel för den som vill lära sig mer och hitta placeringar. 

Robert Oldstrand poängterar att det är svårt att ge mer än generella råd till den som är relativt ny på aktiemarknaden. 

- Att spara i aktier är ingen exakt vetenskap utan mer som en konstform. Alla har olika strategier och det går inte att ge ett enhetligt svar som passar alla. 

Detta sagt finns det ända några hållpunkter som är svåra att bortse ifrån. En sådan är att risken minskar om man placerar i flera bolag och olika branscher. 

Beroende på hur mycket kapital man har tillgängligt gör det att man kan agera lite olika. 

För den som har 10 000 kronor att placera så är ett investmentbolag en bra första placering. Då får man en korg av bolag på ett bräde och ibland dessutom med underliggande rabatt, och kan använda utdelningarna till att köpa fler aktier efter hand. Till exempel Investor har en lång stabil historik och man får en korg av stora stabila svenska bolag. 

- Har man 100 000 kronor till förfogande kanske man ska köpa sina första aktier i tio olika bolag spridda på flera branscher. 

Det är också viktigt att man för huvuddelen av sin portfölj väljer stabila och gärna högutdelande aktier. 

- En liten och begränsad del av portföljen kan man vika för mer riskfyllda bolag. Sådana bolag kan man ha som en krydda för att det är roligt mentalt att vara med och spekulera, och ett sätt att lära sig. Går man på en nit kan det vara bra lärpengar. 

Hur man rent praktiskt ska gå till väga med sina aktieköp handlar också om hur mycket tid man är beredd att lägga. Om man vill följa marknaden noggrant och är intresserad av en viss aktie kan det till exempel vara värt att överväga om man ska vänta till efter en närliggande rapport med sitt köp, för att få tillgång till färsk information om bolaget.  

- Har man en långsiktig portfölj ska man dock komma ihåg att det är viktigare att vara i marknaden än att försöka tajma rätt tillfälle att köpa en viss aktie. 

Ett vanligt fel som man gör som långsiktig aktieplacerare är att sälja vinnare och behålla förlorare. 

- Ofta är det bättre att göra tvärtom. Samtidigt måste man våga ta hem vinster i aktier som är fundamentalt dyra. För de som agerar kortsiktigt på börsen är det ett lättare beslut. Då ska man hålla sig till sin uppsatta strategi och ta hem vinsten när målet är nåt. 


Hjälpmedel för aktieintresserade
I egenskap av aktiestrateg är Robert Oldstrand med och väljer ut aktier i de placeringsförslag och portföljer som Swedbank tillhandahåller som hjälpmedel för aktieintresserade kunder som vill bygga upp en egen portfölj.

I grunden har de alla gemensamt att de ska vara fundamentalt intressanta bolag som följs av Kepler Cheuvreuxs analytiker. Tidshorisonten och inriktningen skiljer sig dock åt mellan dem. Samtliga går att prenumerera på. 


Sektofavoriter 
Störst bredd och längst placeringshorisont, 12 månader, har sektorfavoriter. Den innehåller Swedbanks favoritaktier i sex olika sektorer, och ibland även en aktie att undvika. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Klicka här för att komma till Sektorfavoriterna 


Fokusportföljen 
Fokusportföljen är en svensk basportfölj som består av stora svenska bolag med god likviditet. Fokusportföljen har en lite kortare tidshorisont på 3-6 månader. De ingående aktierna väljs med hänsyn till var vi är i konjunkturen och rådande trend på marknaden. 

- Det innebär att vi från tid till annan kan utelämna vissa sektorer. För närvarande har vi till exempel inga teleoperatörer i Fokusportföljen, men däremot många verkstadsbolag. Anledningen är att vi tror på en ekonomisk återhämtning framöver och då gynnas verkstadsbolagen. Vill vi öka stabiliteten i portföljen kan vi i stället lyfta in till exempel operatörer, säger Robert Oldstrand. 

Klicka här för att komma till Fokusportföljen 


Swedbank Trading
Swedbank Trading är affärsidéer med en i regel kort tidshorisont på 0-3 månader. De passar för den som är lite mer aktiv på marknaden och endast mindre del av kapitalet ska andvändas för dessa affärer.

- Också här utgår vi från fundamentalt intressanta case, men vi har en större tonvikt på teknisk analys och marknadssentiment, säger Robert Oldstrand.

Klicka här för att komma till Swedbbank Trading

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan