Vad är Swedbank Robur Japanfond för typ av fond? 

-Det är en aktivt förvaltad aktiefond med förhållandevis få innehav. I normalfallet består fonden av mellan 30 till 50 innehav vilket i praktiken innebär att varje enskild position har relativt stor påverkan på fondens totalavkastning. Investeringar görs i alla bolagsstorlekar, så länge det finns tillräcklig likviditet att bygga en meningsfull position, vilket underlättas av att fonden är förhållandevis liten. Det medför också att den periodvis kan avvika ganska kraftigt från jämförelseindex. Investeringar återfinns i alltifrån mikrocap-bolag till stora bolag såsom Sony och Nintendo som också är fondens två största innehav.

Vad utmärker din fond från andra i samma Morningstar-kategori?

-Fonden är mer investerad i ”det nya” Japan än i ”det gamla” och med det menar jag mer snabbrörliga och innovativa bolag utan korsägande, livstidsanställningar och byråkrati som inte är ovanligt i Japan. Fonden investerar som sagt i alla bolagsstorlekar och för tillfället återfinns runt en tredjedel av fondens innehav utanför jämförelseindex. Mindre japanska bolag (och ibland även de större) är ofta dåligt genomlysta vilket skapar goda förutsättningar för ”stock picking” och inte sällan saknas information på engelska. Dagens teknik för översättning möjliggör dock att man på ett enkelt sätt faktiskt kan ta till sig informationen även om man inte kan språket.

Generellt investerar fonden mer i bolag med någorlunda förutsägbara affärsmodeller som inte är så konjunkturkänsliga. Majoriteten av innehaven tillhör marknadsledarna inom sina områden, har på olika sätt strukturell medvind och gynnas av någorlunda förutsägbara trender såsom en åldrande befolkning, en växande medelklass i Asien och tillväxtländer och en ökad digitalisering i samhället. 

Dessutom utmärker sig fonden vad gäller hållbarhet som är en naturlig del i investeringsprocessen. Även här rankas fonden högt i kategorin av Morningstar.

Vilka egenskaper letar du efter i bolag? 

-Fonden investerar i välskötta bolag till en rimlig värdering och utöver det jag nämnde i föregående fråga försöker jag fiska i vatten där det finns fisk – i sektorer och bolag där det finns goda förutsättningar för långsiktigt och hållbart värdeskapande. Detta uttrycks ofta i form av en god avkastning på investerat kapital vilket kan vara förenat med att man exempelvis har starka varumärken eller skalfördelar. Företagskultur är viktigt, inte minst med tanke på den arbetskraftsbrist som råder i Japan. I framförallt de mindre bolagen är det av stor vikt att ledningen äger en betydande del aktier i bolaget så att vi som investerare sitter i samma båt. Och rent generellt ser jag gärna att det finns incitamentssystem som uppmuntrar och belönar goda prestationer.

Vad ligger bakom topprankningen?

-Jag tror att en kombination av fokus, långsiktighet och disciplin, som är viktiga beståndsdelar i min investeringsprocess, är viktiga faktorer. En koncentrerad portfölj ger mig bättre kontroll över innehaven och leder till tuffare konkurrens mellan innehaven sinsemellan vilket bör leda till högre beslutskvalitet. Investeringar görs med en lång placeringshorisont där större vikt läggs vid att göra en bedömning av hur bolaget ser ut om tre till fem år snarare än hur verksamheten går idag och fondens ambition är inte att varje kvartal gå bättre än jämförelseindex utan över längre tidsperioder. Det gör det också lättare mentalt att ta stora positioner och att hantera kortsiktiga nedgångar. Och, även om det inte alltid är lätt, försöker jag hålla fast vid mina beslut och investeringar även när det blåser hårt såvida inget fundamentalt förändrats. 

Här hittar du fler artiklar om våra topprankade fonder

*Mer om Morningstars rating Morningstars rating speglar fondens historiska utveckling de senaste tre, fem och tio åren och fonderna jämförs med andra fonder inom samma kategori. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. Det finns över 100 kategorier. Exempel på kategorier är ”svensk aktiefond, små bolag, ”räntefond kort' och ”branschfond fastighetsbolag”. I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna Högsta betyg i Morningstars rating är fem stjärnor. Det betyget går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få en rating behöver de ha en historik på minst tre år och information om fondens innehav och inriktning. Morningstar skriver på sin hemsida att stjärnbetyget inte är en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens rating ge viss vägledning.

Swedbank Robur Japanfond A

1 mån
+4,19%
3 mån
+1,05%
i år
+3,46%
1 år
+31,51%
3 år
+42,37%
5 år
+93,38%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
13,44
sharpe
0,83
förv.avg.
1,25%
Japanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag i olika branscher i Japan. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan