2020 började mardrömslikt men fonden slutade 43 procent före index

Det var, som alla vet, ett galet år 2020 på många sätt, även så på börsen. I februari var marknaden otroligt osund och präglad av mycket girighet och den fortsatte upp trots väldigt oroande nyheter från Wuhan och Kina. Mars var en mardröm för fondandelsägarna men en dröm för en aktiv långsiktig förvaltare och ”stock picker” som jag är. Rädsla och enormt hög volatilitet präglade marknaden vilket skapade felprissättningar och det gick att köpa aktier som tidigare varit allt för högt prissatta. Jag tyckte det var fantastiskt…och det var också ett test på den investeringsfilosofi som jag delvis baserar min förvaltning av fonden Small Cap USA på - att utnyttja kortsiktiga prisfluktuationer för att ha möjlighet att investera i fantastiska bolag som annars ofta är högt prissatta. Och det visade sig fungera i praktiken också, när jag summerade året på nyårsafton så hade jämförelseindex gått upp fyra procent och fonden 47 procent, en överavkastning på hela 43 procent. Jag hoppas och tror att fondandelsägarna är nöjda, jag är det helt klart, säger Christian Blink.

”Coronaförlorarna” blev mina vinnare

Även om jag initialt var väldigt negativ avseende effekterna av Covid-19 så har jag under hela året utgått från att effekterna är hemska - men kortsiktiga - och jag har jobbat enligt tesen att allt kommer att vara normalt igen inom tre år och att marknaden kommer att prisa in återhämtningen snabbare än så. Seden gick det väldigt mycket snabbare än vad jag trodde…

Baserat på den tesen så köpte jag aldrig in i ”coronavinnare”. Istället så har jag, sedan raset i mars, snarare fokuserat på att identifiera och öka i ”coronaförlorare” fast i bolag med hög kvalitet och starka balansräkningar och i bolag som jag dessutom vill äga över lång tid. Såsom Bright Horizon, Chefs Warehouse, OneSpa Holdings etc. Uppenbara ”coronavinnare” som jag ägde när vi gick in i detta har jag snarare sålt av eller minskat ägandet i såsom Etsy eller Livongo.

Tillväxt och kvalitet på bekostnad av teknologi

Under året har fonden definitivt tjänat på att ha haft en strategi baserad på tillväxt och kvalitet, dock har jag under större delen av året varit underviktad mot teknologi vilket så klart har varit fel men jag har helt enkelt tyckt att värderingarna varit allt för ansträngda och har därför inte kunnat hitta tillräckligt attraktiva investeringar. Även om det hittills, och under ett antal år nu, har varit fel att fokusera på ett bolags värdering så tror jag att det kommer en dag när det spelar roll igen och jag försöker därför hålla mig disciplinerad.

Under en stor del av den senare delen av året har det varit en supertråkig marknad för en ”stock picker” som jag är och det har egentligen inte alls har passat mig, därför är jag förvånad att fonden har gått så pass bra som den har gjort och det känns också lite jobbigt. Detta är inte ett år som borde passa mig och min investeringsfilosofi. Det har helt enkelt varit för ”enkelt” att tjäna pengar. Värdering har varit nästan helt betydelselöst under större delen av året. Detta är helt enkelt ingen ”excelmarknad, som en vän uttryckte det och jag får inte riktigt nytta av mina kalkylblad (förutom i mars). Men så är det ju oftast i en bull-marknad.

Korta tankar inför 2021

För mig finns det alltså väldigt många indikationer på en osund marknad just nu: Gamestop, WallStreetbets, bitcoin, ETF-flöden, privatkunds-flöden, massor med ”titta hur mycket pengar jag tjänat”-tweets, höga värderingar, börsintroduktioners utveckling etc. För mig är det liknande tendenser som det vi såg i februari, då var det corona som var den utlösande faktorn som fick marknaden på fall. Vad det blir nästa gång har jag ingen aning om men när korrektionen väl kommer så blir den troligen både snabb och kort. Förutom det så pekar det mesta på en bra aktiemarknad i år, problemet är bara att det är vad alla förväntar sig…

Tillväxt till ett rimligt pris är modellen

Jag är lite trött på hela debatten om tillväxt- kontra kvalitetsaktier men jag konstaterar ändå att det är svårt att hitta bra idéer inom tillväxt/kvalitet då mycket har blivit väldigt högt prissatt (precis som det var i februari). Jag jobbar vidare på min GARP-strategi (Growth At a Resonable Price) och har därför sedan augusti hittat flest idéer inom industri och finans och i att identifiera attraktivt prissatta ”coronaförlorare” som i en normal värld är fantastiska bolag. Teknologi är fortfarande underviktat, inte på grund av att jag har någon speciell ”top down-vy” utan för att jag helt enkelt har svårt att hitta bra idéer i den sektorn. Målet med fonden är annars att faktorer inte ska spela någon roll utan att det är bolagsvalen som ska fälla avgörandet. Med det sagt så tror jag ”värdebolag” har bra möjligheter till en återhämtning under innevarande år i och med att vi ser en kraftfull synkroniserad återhämtning. En del i debatten, som dock inte diskuteras så mycket, är att så kallade ”värde-sektorer” är under en enorm strukturell press (detaljhandel, bank, fossil energi etc) vilket inte var fallet lika mycket för några år sedan vilket gör att rabatten till ”kvalitetsbolag” bör vara fortsatt stor.

Givet den utveckling som fonden har haft så har den per default blivit överviktad mot momentum-aktier och även om jag sålt det som blivit allt för dyrt så kommer fonden underprestera i ett scenario där tidigare förlorare, cykliska och värdebolag går bra. Det är bara att acceptera.

Låga räntor och enorma stimulanser gagnar aktiemarknaden

Balansräkningarna och budgetunderskotten på statlig nivå är jobbiga och en risk för aktiemarknaden då dessa på sikt ger mindre utrymme för fiskala stimulanser och en ny EURO-kris (någon som kommer ihåg 2011…?) men just nu så är det betydelselöst på grund av de låga räntorna och de enorma stimulanser som snart kickar in. Räntorna kommer vara låga länge och efter en eventuellt kortsiktig återhämtning hos värdebolagen 2021 så kommer den ekonomiska tillväxten i omvärlden att vara strukturellt låg vilket gör att vi kommer tillbaka till en miljö där bolag som kan växa oberoende av den ekonomiska cykeln kommer att värderas upp och bli vinnare. Frågan är bara om det redan är inprisat då detta mer eller mindre är en konsensusåsikt just nu.

Inflation är en slamkrypare och givet de enorma stimulanser (både momentära och fiskala) som sker just nu samt ett enormt uppdämt behöv att konsumera (kolla in sparkvoten i USA!) så skulle det inte vara helt förvånande om inflationen skulle ta fart.

Same procedure as last year

Med det sagt försöker jag jobba på med samma strategi som tidigare, med fokus på ”stock picking” baserad på gedigen analys och ”due diligence”. Där har hemmaarbetet passat mig fantastiskt då jag verkligen kan grotta ner mig i bolagen, avslutar Christian Blink.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
+2,45%
3 mån
+20,19%
i år
+12,78%
1 år
+51,85%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
159,96
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexik…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan