Vad är din reaktion på Putinkritikern Aleksej Navalnyjs film och på det som händer i Ryssland just nu?

Jag har träffat Aleksej Navalnyj personligen ett antal gånger. Första gången var det i samband med hans protestkampanj 2012. Den kampanjen resulterade bland annat i en minskning av korruption och ett bättre bolagsstyre, så personligen har jag en stor respekt för det han gör och de frågor han driver.

Tittar man på den ryska marknaden och på den inhemska ekonomin så har det skett enorma förbättringar de senaste tio åren:

-de statligt ägda bolagen - främst inom olja och gas - har fördubblat sina utdelningar och de hör till de högst direktavkastande sett i ett globalt perspektiv.

-rubeln har stabiliserat sig och valutans volatilitet har minskat.

-den ryska budgeten är nästan helt i balans, med bara 1-3 procent underskott, jämfört med USA som har nästan tio procent underskott.

-den ryska marknaden hade stora inflöden 2019 då Ryssland var den bästa marknaden globalt sett, och den med högst direktavkastning. Marknaden drabbades dock hårt i fjol, eftersom börsen är dominerad av olje- och andra cykliska råvarubolag.

 

Aleksej Navalnyj och Elena Lovén


Hur tänker du och Robur i allmänhet om att investera i marknader med misstänkt korruption?

Vi på Robur har alltid haft stort fokus på ESG* och då särskilt på ”G” det vill säga ägarstyrning, och det är en integrerad del av vår investeringsprocess. Vi investerar inte i bolag där vi bedömer att det finns en dålig bolagsstyrning. Vi väljer också bort att investera i bolag där vi ser att det finns en risk för, eller har framkommit uppgifter om, korruption.  Den ryska marknaden domineras generellt sett av privatägda bolag, som har bra ägarstyrning och bra ESG-rating. I och med att vi valt bort fossila bolag så har vi också minskat risken då exponeringen mot bolag med delvis statligt ägande har minskat. 

Vad gäller den politiska risken i Ryssland, så är den idag inprisad i rubelns och bolagens värderingar. Valutan är cirka 15% undervärderad mot USD/EURO, sett utifrån köpkraften (The Big Mac index) och valutareserven. Den ryska marknaden handlas även med rabatt mot många andra tillväxtmarknader.

Uppfattningen av risken varierar från tid till annan, vilket märks på in- och utflöden av internationellt kapital till Ryssland. 

Kan det få konsekvenser för världsekonomin om de finansiella marknaderna vänder Ryssland ryggen?

De finansiella marknaderna har redan vänt Ryssland ryggen efter det att kriget mot Ukraina bröt ut 2015 och Ryssland i samband med det belades sanktioner. Att det blir ytterligare sanktioner utöver det, som en följd av situationen med Navalnyj, ser jag inte som sannolikt i dagsläget. 

Skulle de ryska statsfinanserna klara sig utan externt kapital?

Svaret är ja.

Generellt så ska man ha i åtanke att allt som framkommer i sociala medier inte är sanningsgranskat och ska tas med en nypa salt. Mediekanalerna som finns att tillgå i landet är heller inte alltid välbalanserade och helt objektiva. Det Navalnyj gör och de frågor han driver, är något som på sikt kan utvecklas på ett bra sätt och få en positiv effekt för Ryssland. Jag väntar mig inte någon revolution 1917 del 2 eller ett inbördeskrig, som en följd av Youtube-sändningen. Man ska också ha i åtanke att den ryska befolkningen har fått det mycket bättre under Putins tid. Det gäller åtminstone hans väljare, som ofta är anställda inom statsförvaltningen, pensionärer eller utgör den ryska medelklassen. Som nyss återkommen efter en vecka i Moskva kan jag konstatera att staden lever som om det inte vore ett pandemi-år. Sjukvården, som jag fick bekanta mig med på grund av en familjemedlems sjukdom, fungerar bättre än här hemma i Sverige. Folk, som tidigare ville lämna Ryssland, har nu ändrat sig för att dom har insett att ekonomiskt kommer det bli svårare i Europa eller USA.


*ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. 

Swedbank Robur Rysslandsfond A

1 mån
-2,43%
3 mån
+2,10%
i år
+9,77%
1 år
+25,15%
3 år
+46,77%
5 år
+107,27%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
34,49
sharpe
0,56
förv.avg.
1,42%
Rysslandsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i Ryssland och där upp till 10% kan placeras i bolag med inriktning mot närliggande länder med historisk och ekonomisk kop…

Swedbank Robur Östeuropafond A

1 mån
-3,90%
3 mån
-1,64%
i år
+2,85%
1 år
+12,04%
3 år
+6,80%
5 år
+49,50%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
34,25
sharpe
0,16
förv.avg.
1,42%
Östeuropafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher i Östeuropa (se definition i fondens Informationsbroschyr) och där upp till 20 % kan placeras i bolag ut…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan