Sektorrotationen vi sett de senaste månaderna är inte här för att stanna

90-talets ”dotcom”-bubbla slutade som bekant i tårar för teknik- och tillväxttunga NASDAQ 100 som föll cirka 75 procent. 10 år av ”tillväxt” (”growth”) var därmed till ända. Huvuddelen av nästa decennium hörde till så kallade ”värde”-aktier (”value”) dit främst bolag inom finans- och energisektorn hör men även andra till synes lågt värderade bolag. Men så slog finanskrisen till 2007-2012 och banker hamnade i skamvrån. Återhämtningen fram tills nu har som alla känner till letts av tekniksektorn och tillväxtaktier. När Covid-19-vaccinet blev en realitet i höstas började förhoppningen om en ekonomisk återhämtning materialiseras. Därmed började långa räntor i USA att stiga. En brantare avkastningskurva som sker av ”rätt skäl” det vill säga att långa räntor stiger i hopp om starkare konjunktur och inte för att korta räntor sjunker, brukar historiskt premiera värdeaktier framför tillväxtaktier.

Många ställer sig nu frågan om denna så kallade sektorrotation, som började i höstas, är vad vi ska förvänta oss kommande decennium? Jag svarar nej på den frågan främst av två skäl; dels tror jag att räntan förblir låg under lång tid framöver dels tror jag att bolag i strukturell medvind såsom teknik- och tillväxtaktier oavsett ränteläge har bättre förutsättningar på lång sikt.

Fem skäl till fortsatt låg ränta

Det finns fem huvudskäl till att jag tror att räntan kommer att förbli låg under lång tid. 1) Vi kommer inte att få någon löneinflation att tala om med en sysselsättningsgrad som i USA är nere på 1975 års nivå: 57 procent. Inflation är priset för full sysselsättning – vi har långt kvar dit. 2) Fler och fler arbetstillfällen kommer ersättas av robotar, automatisering, digitalisering och AI – detta motverkar inflation. 3) Globaliseringen leder till att varor produceras där det är billigast, prissätts därefter och länder importerar sedan deflation 4) E-handel gör att konsumenter och företag handlar där det är billigast 5) Det kanske viktigaste argumentet är svårigheten att bära räntebördan vid påtagligt högre räntor. Det samlade skuldberget har nästan 10-dubblats de senaste 30 åren.

Lite inflation och stigande räntor vore dock sunt och välkommet. Det kommer också att följa i kölvattnet av en förbättrad konjunktur. Om historien upprepar sig leder det i sin tur till krympande kreditspreadar vilket onekligen är positivt för bolagens kapitalkostnad. Därmed kommer lite lagom stigande inflation och räntor premieras på börsen.

Hög tillväxt trumfar alltid låg värdering

Värdeaktier kommer som sagt under perioder att få sin plats i solen men över tid så är hög tillväxt överlägsen låg värdering. Den höga tillväxten måste självklart åtföljas av lönsamhet men inte nödvändigtvis redan nu idag. Vid rätt börsklimat så räcker det oftast med att det finns en realistisk och hög sannolikhet för nå lönsamhet i framtiden. Detta är sunt – hade krav funnits på lönsamhet direkt hade väldigt få av dagens globala digitala lönsamma stjärnor funnits. Detta är något som amerikaner länge förstått medan européer och inte minst vi nordbor haft svårare att ta till oss. 

 Källa: Bloomberg

Om vi tittar på en graf där vi ställer omsättningstillväxten hos amerikanska bolag de senaste femton åren mot omsättningstillväxten hos europiska bolag i en kurva (grön linje i grafen ovan) och samtidigt visar kursutvecklingen för ett amerikanskt börsindex mot ett europeiskt i en annan kurva (vit linje ovan) ser vi att samvariationen mellan dessa två kurvor är häpnadsväckande – en slående korrelation. Tittar vi däremot på relativa PE-tal över 15 år så ser vi att amerikanska bolag inte alls har värderats upp mer än europeiska utan värderingspremien för amerikanska bolag är densamma som för 15 år sedan, trots att USA-börsen avkastat ca 150% mer än den europeiska.

Den överlägsna lönsamma tillväxten hos amerikanska bolag har gjort att de vuxit in i sin värdering. Jag är övertygad om att detta samband kommer kvarstå även framöver. Vinsttillväxt driver kursuppgång. Lågt värderade bolag däremot kan förbli lågt värderade om de inte kan uppvisa tillräcklig tillväxt. De förblir värdefällor.

Det ligger onekligen en hel del sanning i uttrycket: ”You get what you pay for”!

Dumt att stå helt utan värdebolag

Under kortare perioder, när avkastningskurvan brantar eller när långräntan stiger– som den nu gör i USA -kommer det att vara dumdristigt att stå helt utan värdebolag. Jag har därför sedan i höstas ökat på exponeringen i flera värdebolag inom finanssektorn såsom försäkringsbolag i Asien och Norden samt några banker i Norden, Frankrike, USA och Brasilien. För banker är sambandet mellan brantare avkastningskurva och kursutveckling mycket hög vilket är logiskt då deras intjäningsmöjlighet ökar med stigande räntor. Utöver finanssektorn så har jag investerat i ett antal andra lågt värderade bolag i form av biltillverkaren VW, som snart dessutom kommer att bli världens största elbilstillverkare, lastbilskoncernen Traton, där bl.a Scania ingår. Traton är väsentligt lägre värderad än Volvo. Bland underleverantörer till fordonsindustrin så äger Allemansfond Komplett Autoliv samt i tågtillverkaren Stadler Rail för att nämna några. Jag tror samtliga dessa ”värdebolag” har en god möjlighet att värderas upp då de nu står inför en vinståterhämtning.

Mix av tillväxt- och värdeaktier utgör stabil grund

Kärnan i Allemansfond Komplett utgörs fortfarande av bolag som befinner sig i långsiktigt strukturell medvind och därmed har lite högre tillväxt. Teknologisektorn är fondens klart största övervikt mot jämförelseindex och här återfinns allt från digitala e-handelsplattformar till globala cybersäkerhetsexperter. Kombinationen av tillväxt- och värdeaktier samt globala vinnare kryddad med svenska kvalitetsbolag gör att fonden lever upp till sitt namn ”komplett”. Allemansfond Komplett har därtill en balanserad riskprofil och förhållandevis låg standardavvikelse vilket sammantaget gör det till ett riktigt bra alternativ som stomme i sparandet och passar de allra flesta fondsparare i Sverige.

Swedbank Robur Allemansfond Komplett

1 mån
+3,59%
3 mån
+6,92%
i år
+10,89%
1 år
+40,18%
3 år
+60,76%
5 år
+116,82%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
121,07
sharpe
1,11
förv.avg.
1,25%
Allemansfond Komplett är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten variatio…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan