Riktkursen är till hjälp när man väljer att köpa eller sälja en aktie. Men det gäller att inte stirra sig blind på den, och att veta vad den bygger på och även vad den har för begränsningar. 

Riktkursen är aktieanalytikerns uppskattning av vad en aktie bör handlas till om 12 månader. 

Riktkursen bygger på de prognoser och antaganden som analytikern har i sin värderingsmodell för den specifika aktien. För att få fram riktkursen används ekonomiska antaganden och ett stort antal parametrar. I vissa fall kan en riktkurs även bygga på ett genomsnitt av olika framtidsscenarier för ett företags utveckling. Det senare tillvägagångssättet används när det finns risk för väldigt olika utfall i framtiden. Ett typexempel är läkemedelsutveckling, där osäkerheten är stor och resultatet ofta är binärt. Lyckas man få fram ett nytt läkemedel blir det stora intäkter, misslyckas man blir det ingenting.

Eftersom riktkursen räknas fram med hjälp av faktiska data vid en given tidpunkt är den per definition en ögonblicksbild. 

- Riktkurserna uppdateras i regel bara när analytikerna får ny handfast information från företagen. Det innebär minst fyra gånger per år i samband med kvartalsrapporterna; vid kapitalmarknadsdagar, eller om ett företag till exempel gör ett förvärv. Däremellan görs det inte så ofta förändringar, säger Robert Oldstrand.

Riktkursen ändras alltså inte bara för att en aktie handlas upp eller ned på börsen. Men däremot kan det vara svårt att förstå och sticka i ögonen när rekommendationen i en aktie är Köp samtidigt som potentialen till riktkursen är kraftigt negativ från den kurs aktien har för stunden. Att en aktie handlas över sin riktkurs men ändå har köprekommendation behöver alltså inte innebära att den inte är köpvärd. 

- Det centrala att komma ihåg när det gäller riktkurser och rekommendationer är att rekommendationen är viktigast. Den bygger på den långsiktiga synen på aktiens potential medan riktkursen mer är en ögonblicksbild utifrån alla de data som analytikern matar in i sin analysmodell vid ett givet tillfälle. En aktie kan följaktligen vara köpvärd även om potentialen till riktkursen är negativ, säger Robert Oldstrand. 


Du vet väl att?
På rapportdagen publiceras en initial rapportkommentar. Dagen efter rapporten kommer en uppdaterad analys med eventuella rekommendations-och riktkursförändringar baserade på de nya data som framkommit i rapporten. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan