Rapportsäsongen fortsatte förra veckan, men med större tonvikt mot mindre bolag. Även om vissa kraftiga rapportreaktioner noterades var påverkan på index mindre och Stockholmsbörsen som helhet hade en relativt lugn vecka. OMXS30-index stängde veckan på 2036,97 vilket innebar en uppgång med 0,6 procent sedan förra fredagen.

Veckans vinnare, bland bolagen under vår bevakning, är Concordia Maritime som steg med 11,8 procent sedan de upprepat synen om stärkt tankermarknad från och med sommaren. Q4-rapporten var dock något sämre än våra förväntningar.

Läs mer: Charterportföljen belastar likviditeten


Boliden tar silverplatsen med en uppgång på 7,24 procent. Aktien har gått starkt sedan Q4-rapporten som visade på bra form.

Läs mer: I bra form


Epiroc fortsatte den senaste tidens starka kursutveckling efter fortsatt stark utveckling för kopparpriset. Koppar- och guldgruvor utgör 60 procent av kunderna. Q4-resultatet kom också in bättre än väntat.

Läs mer: Q4 - bättre resultat än väntat


Riktkurs och rekommendationer från Rekommendationslistan som publicerades den 22 februari 2021:

Bolag Utv 1 v Rek Pris Riktkurs SEK Uppsida *
1 Concordia Maritime 11,8% Behåll 8,74 7,6 SEK -13%
2 Boliden 7,24% Behåll 333,2 330 SEK -1% 1
3 Epiroc 5,9% Köp 181,5 149 SEK -18%
4 K2A 5,9% Minska 215 135 SEK -37% 1, 3, 4
5 Bulten 5,4% Köp 106 125 SEK 18%
6 H&M 9,8% Köp 189 205 SEK 8%
7 Nordea 4,7% Köp 7,49 8,1 EUR 8% 6
8 Sandvik 4,6% Köp 226 204 SEK -10%
9 Byggmax 4,6% Minska 53,95 45 SEK -17%
10 Alimak 4,0% Behåll 136,4 144 SEK 6%
Bolag, rekommendationer och riktkurser uppdaterades måndagen den 22 februari 2021 kl. 10:01.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Läs mer: Rekommendationslistan

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter, förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan