Är det viktigt att ha mål för sitt sparande?
För många kan det vara lättare och mer stimulerande att ha mål med sitt sparande, men det är inte nödvändigt. Målen bör också sättas olika beroende på vad det är för sparande det handlar om. För buffertsparandet bör målet vara att ha två till tre månadslöner på ett sparkonto. 

Målet med ens långsiktiga sparandet varierar förstås från individ till individ. Det kan vara något man drömmer om, kanske insatsen till en lägenhet eller en sommarstuga. Alltfler pratar också om att de har ekonomisk frihet som ett mål. 


Hur hittar jag en investeringsstrategi som passar min ekonomi och mål? 
Det finns många olika investeringsstrategier att välja mellan. Man kan se den egna investeringsstrategin som en uppsättning regler för hur jag ska agera med mina sparpengar och varför. Vilken strategi man väljer beror också på hur mycket tid man har. Det viktigaste är att se till att sprida riskerna och att ha en fördelning mellan aktier och räntor som man känner sig bekväm med givet hur länge men kan tänka sig och spara och vilken risk man är villig att ta i sitt sparande. Inom aktiesparandet behöver man också sprida riskerna. För många kan en billig globalfond då vara en god strategi. https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sparande-och-risk.html Då får man bra riskspridning och kommer igång snabbt. 


Vad gör jag om investeringen inte går som planerat? 
Förutsatt att man har en strategi så ska man titta på vad det är som inte gått som man planerat. Efter en kraftig börsuppgång kan risknivån i ens sparande till exempel vara för hög eftersom andelen aktier ökat. Då får man vikta om sitt sparande.

Är problemet att värdet på ens sparande gått ned och man äger enskilda aktier är det en större fråga. Äger man fonder så handlar det mer om vilket tidsperspektiv man har. Det viktiga är att inte agera om man inte riktigt vet varför. Är man långsiktig så går börsen upp och ned och fortsätter man att investera vid nedgångar köper man billigt och kan få en positiv hävstång när det vänder..  


Är det tillåtet att misslyckas med sina investeringar?
Självklart, någon gång kommer det säkert ske. De flesta som har handlat med enskilda aktier har misslyckats någon gång. Det är därför det är så viktigt att sprida riskerna och att lära sig av sina misstag. Är det till exempel jobbigt för dig när en aktie går ned i värde kanske du ska sätta upp en regel för dig själv att sälja om en aktie går ned 10 procent. 

Pensionssparande är ju en sak som borde ligga högst på allas agenda men som man ofta skjuter ofta framför sig. Vilka är ditt bästa tips här?
Att som ung föreställa sig hur det blir när vi blir gamla klarar den mänskliga hjärnan inte av. De som går i pension idag får cirka 80 procent av sin lön i pension. Men 70- och 80-talister kan bara räkna med att få 55 procent av sin lön i pension. Jag brukar säga att om man tycker det är OK att få lön varannan månad så behöver man inte spara till pensionen. Det kan kännas tufft men dagens unga behöver komplettera med eget sparande till pensionen. Det är också oerhört viktigt att se till att man har tjänstepension från sin arbetsgivare. 

Eget pensionssparande skiljer sig egentligen inte från annat sparande annat än att tidshorisonten oftast är längre. Det gäller att komma igång och månadsspara och eftersom tidshorisonten är så lång ska man ha hög andel aktier. Ett medskick är dock att när man sparar till pension – och även till barn – så är kapitalförsäkring ett bra alternativ eftersom man då kan styra pengarna bättre. 

Läs om kvinnors och mäns sparande här 

Läs om hur man kommer igång med sitt sparande här

Läs om jordens åttonde underverk här 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan