Vad är Swedbank Robur Asienfond för typ av fond?

-Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag inom olika branscher i Asien. Jag letar huvudsakligen efter bolag som gynnas av strukturella tillväxttrender och har produkter eller tjänster som efterfrågas av ökad kundbas. Trender eller teman fonden fokuserar på är bland annat digitalisering (e-handel, nätbetalningar, nätutbildningar, molntjänster, datacenter), ledande på innehåll och plattformar, automatisering, en växande medelklass (underhållning, hälsovård, finansiella tjänster), ett hållbart samhälle (grön transport, förnybara energikällor) och företag som kan bli vinnare av Kinas urbanisering. 

Fonden investerar i mellan 60 och 80 aktier med en blandning av stora, medelstora och små bolag. Marjoriten av fondens innehav har hög kvalitet och god tillväxtpotential på lång sikt. Dock finns det även en mindre andel innehav i fonden som har en låg värdering och gynnsam potential om man ser till risk-reward på ett till två års sikt. Syftet med dessa innehav att fånga upp möjligheter som kan ge god avkastning.

Vad utmärker din fond från andra i samma Morningstarkategori?

-Hållbar tillväxt och långsiktighet är två ledord när jag investerar i bolag. Om ett bolag har en välfungerande affärsmodell, innovationskraft, uthållig tillväxt och god lönsamhet är ränta på ränta-effekten mycket kraftfull på sikt. Stora hemmamarknader i Asien är en klar fördel för många bolag eftersom ekonomisk skalbarhet är en viktig faktor för lönsamhet. Därför har fonden relativt stora exponeringar i innovativa bolag med låg kapitalbindning, vilket gör att de kan skala upp och växa mycket snabbare. Ett exempel är fondens stora innehav i Tencent. Från Wechat-lanseringen 2010 har bolaget utvecklat sig till en internetgigant som uppfyller det mesta av konsumenters behov: online spel, socialt nätverk, miniprogram, online betalning, videostreaming och musikstreaming. Tack vare de värdeskapande tjänsterna och den stora användarbasen har Tencents lyckats växa år efter år. Under de senaste tio åren har bolaget ökat sin vinst med 14 gånger och aktiekursen stigit med 16 gånger. Andra exemplar är innehav i Meituan och SEA limited.  Jämfört med andra fonder i samma Morningstarkategori har fonden högre exponering i stora bolag med högre vinsttillväxt och starkare kassaflöden men med medelrisk mätt som standardavvikelsen på tre års sikt.

Det andra som utmärker fonden jämfört med andra i samma kategori är fondens hållbarhetsarbete, i synnerhet det låga koldioxidutsläppet. Hållbarhetsanalys är en naturlig del i förvaltningsarbetet. Asien generellt ligger lite efter när det gäller bolagsrapportering om hållbarhetsarbete därför är det viktigt att föra dialog med bolag och att öka deras medvetenhet om frågorna. Att välja bort bolag med koppling till fossila bränslen är inte svårt. Men att investera i bolag som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle kan istället vara den rätta vägen att gå. Inom hållbar energi har fonden innehav i Xinyi Solar och Samsung SDI.

Vilka egenskaper letar du efter i bolag?

-Centrala riktmärken för bolagsval är hållbar affärsmodell, tillväxtpotential, stark marknadsposition, högre lönsamhet jämfört med konkurrenter, starkt kassaflöde och låg skuldsättning. Dessutom är potential för den samlade marknaden, innovationsförmåga, produktivitet och förmågan till skalbarhet i verksamhet viktiga faktorer. Förutom de kvantitativa egenskaperna spelar bolagens kvalitativa egenskaper en stor roll i min analys. Vad har bolagsledning för vision? Hur är företagskulturen? Är ledningen engagerade i hållbarhetsarbetet? 

Ett exempel på det är fondens kärninnehav, TSMC som är ett högkvalitetsbolag med världsledande teknologi och marknadsposition inom halvledarindustrin. Bolaget ligger i framkant inom teknologiutveckling och gynnas av en strukturellt ökande efterfrågan på mobilprodukter, datorer med hög prestanda, datacenter, molntjänster, automatisering, elbilar och allt fler uppkopplande produkter. Storleken på den samlade marknaden för TSMC:s produkter har vuxit enormt och bolaget har växt från stort till ännu större. Dessutom är TSMC det första halvledarbolaget i världen som siktar på att ha 100 procent produktion från förnybara energikällor år 2050. Ett annat exempel är innehav i Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, ett bolag som ökar sina marknadsandelar genom produktinnovation, högre kvalitet och bättre service.

Vad ligger bakom topprankingen?

-Fondens investeringsfilosofi är bottom-up stock picking.  Därför är mina bolagsval byggda på fundamental analys och långsiktighet i investeringar är av stor betydelse för en lyckad fondförvaltning. Även min kännedom om lokala faktorer såsom politik, reglering, valutarörelse, likviditet och kapitalflöden spelar en stor roll i de bolagsval jag gör. Tusentals bolagsmöten och hundratals bolagsbesök i Asien under många årstid har varit till stor nytta att få bättre förståelse för bolagsaffärsmodeller, att se helheten och att fånga upp nya trender och förändringar.

Swedbank Robur Asienfond A

1 mån
-0,88%
3 mån
-1,82%
i år
+8,83%
1 år
+42,67%
3 år
+52,45%
5 år
+150,02%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
76,53
sharpe
1,00
förv.avg.
1,42%
Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag av alla storlekar i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien, Bangladesh, P…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan