Det går en grön våg över hela samhället och intresset för områden såsom elektrifiering, solenergi och miljöteknik är större än någonsin. Detta återspeglas också på börsen, där den här typen av gröna investeringar fullständigt har rusat. Det finns framför allt två skäl till den här utvecklingen. För det första finns det en enormt stor efterfrågan från privatpersoner, både via ägande i aktier och fonder, och via konsumtion. För det andra fullkomligt flödar det kapital in i den här sektorn via statliga stimulanser och stödpaket. Både EU och USA har avsatt åtskilliga miljarder euro respektive dollar till klimatåtgärder. Den nyinstallerade president Biden har dessutom precis återanslutit USA till Parisavtalet. Också Kina har svängt i frågan och annonserade i höstas att man avser vara klimatneutral år 2060.

Några som också står för stora kapitalflöden är centralbankerna, där ett flertal – däribland vår egen Riksbank – väger in hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Den mäktigaste av dem alla, amerikanska Fed, har hittills varit lite mer avvaktande men att man nyligen anslöt sig till Network of central banks and supervisors for Greening the Financial System ses som en indikation på att Fed rör sig i samma riktning.

Alla vill investera hållbart och att kunna sova gott om nätterna alltså inte det enda argumentet.

Är det en bubbla?

Med kursdubbleringar och tresiffriga värderingsmultiplar ligger det nära till hands att ställa sig frågan om detta är en börsbubbla. Flera av bolagen saknar fortfarande stabila vinster och många aktier har en värdering som nästintill sätter en förväntan om att bolagen ifråga ska rädda hela planeten.

Det är dock ett faktum att hållbarhet och klimatomställningen är fenomen som kommer vara avgörande för vår framtid under många år. När en dominerande del av världsekonomin förbundit sig att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 30-40 åren innebär det att klimatsektorn måste växa kraftigt – flera gånger global BNP! Den underliggande tillväxten är hög och med det politiska stödet i ryggen kan nog även den sista tvivlaren acceptera att hållbarhetstrenden är allt annat än en tillfällig fluga.

De höga aktievärderingarna då? Om bolagen infriar de högt ställda förväntningarna om att finna framtidens lösningar – och det kommer några av dem sannolikt att göra – så är en hög värdering fullt rimlig. Det är likväl långtifrån alla som kommer lyckas och där kommer fallen bli desto större. Vi tror inte att hållbarhetstemat som helhet utgör en börsbubbla men det finns tveklöst bubbeltendenser i enskilda aktier. Utmaningen ligger i att sålla förlorarna och hitta guldkornen.

En annan anledning att vara försiktig är risken för turbulens när det uppstår stora kapitalflöden i enskilda aktier. Det kan uppstå kraftiga kursrörelser när det blir ”trångt i dörren” om majoriteten av investerarkollektivet byter åsikt samtidigt.

Det gäller följaktligen att vara selektiv i sina aktieval och ha en lång investeringshorisont. En fond inom området kan också vara ett bra alternativ för att sprida riskerna. Att hållbarhet är en global megatrend råder det inget tvivel om. Det är ett tema som vi tror kommer fortsätta vara aktuellt under lång tid framöver. Men liksom vid alla stora skiften finns det både vinnare och förlorare.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan