Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är på köpsidan! Året har inletts starkt och börsen har redan varit uppe på rekordnivåer. Optimismen bygger på att vaccineringen äntligen är igång, enorma stimulanser och lovande makrodata.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Teknik och hållbar energi är två riktigt heta områden nu. Det finns ett brett politiskt stöd och stora kapitalflöden strömmar in i den här typen av aktier och fonder. Ett bra sätt att hänga med på tåget är att titta närmare på Swedbank Roburs aktiefond Transition Energy.

Sedan har vi ju en rapportperiod som drar igång i veckan och där ser jag fram emot både Sandviks och Volvos rapporter. Båda bolagen gynnas av konjunkturåterhämtningen och har köprekommendation av Kepler Cheuvreux. Bland tillväxtbolagen tror jag fortfarande att Storytel har mer att ge. Bolaget fortsätter att expandera internationellt och även om mycket är inprisat i aktiekursen så har bolaget en stark affärsmodell med återkommande intäkter.

Jag vill också slå ett slag för sektorer som Telecom och Bank, som halkat efter förra årets raketer. Till exempel har Telia en intressant värdering och kan vara ett fint kompletment i portföljen med den föreslagna stabila aktieutdelningen, som följd av bland annat ett starkt kassaflöde.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Bruna aktier, det vill säga bolag som inte tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Dels tappar konsumenterna intresset för bolagens produkter och tjänster och dels vill inte sparare och fondförvaltare köpa deras aktier.

Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden är ett stort intresse för aktieinvesteringar. I Swedbanks Investeringsstrategi ökades aktieövervikten ytterligare och vi ser att kunderna agerar därefter. En ny tendens är också att man inte ser lika mycket till vad som är tillväxtaktier eller värdeaktier. I stället är det hållbara aktier och även fonder som efterfrågas. 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan