Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är på köpsidan och vi ser ett starkt köptryck. Det bygger bland annat på att den amerikanska presidenten är på plats och att vi nu hoppas på massiva stimulanser, som i sin tur kommer påverka USA:s ekonomi positivt. Vi har också en förväntansbild om fortsatt låga räntor framöver, vilket också stärker tron på aktiemarknaden. Slutligen spelar FOMO – Fear Of Missing Out – en stor roll. Investerarna vill inte stå utanför och riskera att missa den starka börsen.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Jag tycker att verkstadssektorn fortfarande är väldigt intressant och här gillar vi Assa Abloy, som även rider på digitaliseringstrenden. Just i dag är sektorn ned lite men det ser jag som ett bra köptillfälle. Även banksektorn går starkt och det bygger på starka rapporter och nya utdelningsbesked. Sektorn har haft det tufft en tid men i takt med avtagande regelproblematik och ökat fokus på kärnverksamheten, tillsammans med attraktiv värdering, är sektorn het. Här är framför allt Handelsbanken ett bra alternativ. Bolaget kommer att vara i strålkastarljuset mot bakgrund av att de lanserar en ny organisation 2021.

En sektor vi gillar är teknik och för investerare som är intresserade av de mindre teknikbolagen men som ändå vill sprida riskerna, vill jag lyfta fram fonden Swedbank Robur Ny Teknik. Fonden har presterat mycket bra och blev nyligen utnämnd till årets branschfond av fondmarknaden.se.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Det är positivt att vaccineringen nu börjat komma igång men det finns tydliga logistikproblem och därmed risk för att normaliseringen inte går fullt så fort som marknaden hoppas. Därför tror jag att bolag inom besöksnäringen kan fortsätta ha problem ett tag till. Utöver att återhämtningen kan dra ut på tiden så ser vi också att digitaliseringstrenden, som accelererat under pandemin, kan ha förändrat behov och köpmönster.

Ser du några allmänna trender just nu?

Bolagsrapporterna och vinsterna är det alla pratar om just nu, liksom vilka bolag som kommer lämna aktieutdelning. De rapporter vi hittills sett har varit starka, framför allt inom verkstad och bank, och vi väntar oss att den trenden kommer fortsätta.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan