I Swedbanks senaste investeringsstrategi lyfts småbolag fram som extra intressanta och Småbolagsfond Global föreslås som ett sätt att krydda sin sparportfölj med den typen av bolag. Det finns många anledningar till att investera i mindre bolag. De har goda tillväxtmöjligheter, ofta en engagerad ledning och som investerare får man en chans att vara med från början på resan till det som kan bli morgondagens stora bolag.

Du som missade sändningen kan höra mer om hur Niklas gör för att hitta de mest intressanta bolagen, samt vilka risker och möjligheter som han ser i framtiden. Länk till inspelningen hittar du nedan.

Webbinarium med Niklas Larsson, förvaltare av Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Swedbank Robur Småbolagsfond Global A

1 mån
-2,62%
3 mån
+6,94%
i år
+1,79%
1 år
+13,60%
3 år
+44,49%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
129,94
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Global A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället u…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan