Koncentrerar övervikten till aktier
Med 2020 i backspegeln ter sig knappt inget längre omöjligt. Präglad av restriktioner och stimulanser fick vi uppleva en helt ny världsbild och investerare kastades mellan hopp och förtvivlan. Årets sista månader handlade framförallt om eskalerande smittspridning, nya nedstängningar och positiva vaccinnyheter, men även om det amerikanska presidentvalet och ständigt förlängda brexitförhandlingar. 

- De två sistnämnda har fallit ut väl, även om vi precis bevittnat ett smått osannolikt efterspel till det amerikanska presidentvalet. För ett år sedan var vi helt ovetandes om vad 2020 skulle föra med sig så det är med stor ödmjukhet vi nu säger att vi både tror och hoppas att 2021 kan bli ett lite mer normalt år ur många aspekter, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Allokering. 

De finansiella marknaderna avslutade året starkt och det går att argumentera för att investerare har rusat iväg lite väl långt. Vi håller med om att det ligger en hel del positivt i dagens prissättning men samtidigt ser vi logiken i optimismen. Vi förväntar oss att 2021 kommer att präglas av återhämtning och återgång till något lite mer normalt. 

- Detta gäller ekonomin i stort, hur livet ges möjlighet att leva men även i allra högsta grad utvecklingen på de finansiella marknaderna. Återhämtning, tillväxt och låga räntor är avgörande parametrar för vår allokering som nu koncentrerar övervikten till aktier då vi neutraliserar vår tidigare övervikt i krediter. 

Detta innebär att vi behåller en tydlig undervikt i räntor. Vi hade en neutral aktievikt under den mest osäkra perioden i våras då vi ansåg att det var omöjligt att göra rimliga prognoser. 

- Vår optimism växte gradvis och i november adderade vi en liten övervikt som vi sedan i december dubblade. Nu tar vi alltså ytterligare ett steg och höjer övervikten ett snäpp till. 

Allokering är relativt och vi har fått bra betalt i krediter under året men den potentiella avkastningen i tillgångsslaget relativt aktier rättfärdigar inte en fortsatt övervikt. Kombinationen av låga räntor och kraftig vinsttillväxt gör att vi anser att det finns mer att hämta i aktiebenet innan det är dags att blåsa av uppgången. 

- Den dagen kan dock mycket väl komma under 2021, men inte ännu som vi ser det. Investerarsentimentet är överlag neutralt vilket indikerar att ett positivt nyhetsflöde sannolikt kommer att stödja fortsatta uppgångar.  


Aktier – utsikterna fortsatt positiva
Nuläget är allt annat än okomplicerat och många gamla sanningar får sannolikt läggas åt sidan, eller ska de det? Sett till egna meriter är det svårt att argumentera för att aktiemarknaden allena ser särskilt attraktiv ut. Värderingen på många börser befinner sig på nivåer som inte setts sedan IT-bubblan under inledningen på 2000-talet, något som skulle kunna tala för att investerare bör vara försiktiga. 

- Men som vi så många gånger tidigare argumenterat för måste aktiemarknaden ses ur ett relativperspektiv, och då ser den betydligt intressantare ut. Attraktiva alternativ får sägas vara ytterst få vilket borde fortsätta ”tvinga” kapital in i aktier på jakt efter avkastning. 

Samtidigt har ett flertal vaccin kommit på plats och vaccineringen har kommit igång, något som hjälper marknaden att orka se igenom den problematiska situation som den rådande smittspridningstakten innebär. 

- Detta innebär också, bland annat med hjälp av att demokraternas vinst i valet i Georgia, att marknaden positionerar sig för en så kallad ”re-flation trade”. 

Det betyder att marknaden förväntar sig en god underliggande tillväxt i ekonomierna, vilket i sin tur innebär att andra sektorer än de som tidigare främst drivit börserna, teknologi och andra tillväxtområden, nu kan ta över och bidra till en fortsatt positiv utveckling ytterligare en tid. 

- Mot bakgrund av det väljer vi att höja aktievikten ytterligare något samtidigt som vi behåller regionsallokeringen. Övervikten för Sverige kvarstår alltså, tillsammans med Tillväxtmarknader, där dock en del frågetecken kring Kina får oss att ta bort affärsförslaget gällande Kina, säger Mattias Isakson. 

Övervikterna finansieras av en fortsatt undervikt i Japan medan Europa och USA bibehåller sina neutrala vikter. Det är dock en balansgång på slak lina och mycket kan komma att ändras fort.

Läs mer om Investeringsstrategin och investeringsförslag här.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan