Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått under slutet av 2020, det är hård konkurrens och kriterierna fondmarknaden.se tittar på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot. Fonden skall även vara tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
Vinnare inom kategorin branschfonder är inte främmande för att ta emot priser. Trots hård konkurrens lyckas man i år ta hem förstapriset för årets Branschfond. Genom aktiv förvaltning inom framförallt nordiska bolag aktiva inom sektorer som bland annat IT, kommunikation, medicinteknik och miljöteknik har man gett sina andelsägare mycket god avkastning under många års tid. Trots att fonden för en tid sedan bytte förvaltarteam har man fortsatt att överprestera både konkurrenter och jämförelseindex, vilket visar på en bred förvaltningskompetens inom bolaget.

Henrik Nyblom, förvaltare av fonden Swedbank Robur Ny Teknik är extra glad att ha blivit tilldelad utmärkelsen efter ett så turbulent år som 2020 var.

-I fotspåren av pandemin så blev ny teknik en ännu mer central del i vår värld. Vi såg en markant acceleration av digitaliseringen och nya produkter och tjänster blev en del av vår vardag. Företag som redan låg i framkant, har under året lyckats flytta fram sina positioner ytterligare med starkare tillväxt och högre värderingar som följd. En högre volatilitet än normalt på världens börser innebar också stora utmaningar och det är därför mycket glädjande att ha kunnat leverera en mycket god avkastning för andelsägarna. Att summera upp och lägga 2020 bakom oss med att bli årets branschfond är extra kul, säger Henrik Nyblom.

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
+2,64%
3 mån
+14,65%
i år
+2,26%
1 år
+74,53%
3 år
+148,59%
5 år
+355,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 805,16
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Ny Teknik A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 procent av fondens tillgångar i bolag utanför …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan