Sveriges största fondhandelsplats, Fondmarknaden utser varje år Årets Fonder. Årets Fonder 2020 delas ut inom tio kategorier, samt belönar Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling. Huvudprincipen för bedömning av Årets Fondbolag är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna. Dessutom har stor vikt lagts vid dess genomgående arbete kring hållbarhet i förvaltningen av hela fondutbudet.

Motiveringen från fondmarknaden.se lyder:
Det vinnande fondbolaget har förutom förstaplatsen i kategorierna Årets Branschfond, Årets Globalfond samt Årets Fond toppnoteringar inom kategorierna; Sverigefonder, Nordenfonder, Europafonder och Japanfonder.

Man kan minst sagt säga att Swedbank Robur har ett starkt förvaltningsår bakom sig, och att de goda resultaten i de olika kategorierna är att bra kvitto på bolagets breda förvaltningskompetens. Utöver goda förvaltningsresultat så utmärker sig Swedbank Robur även som ett av de mest hållbara fondbolagen med goda möjligheter för sina kunder att hitta hållbara alternativ till sin portfölj. Grattis Swedbank Robur – Årets Fondbolag 2020!

Swedbank Roburs VD, Liza Jonson är stolt över utmärkelsen och att fondbolagets hållbarhetsarbete uppmärksammats.

-Vi är fantastiskt glada och stolta över att bli utsedda till årets fondbolag. Detta är resultatet av en långsiktig ansats och målmedvetet lagarbete, ett fint kvitto på att avkastning skapas genom att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Jag är extra glad att vårt hållbarhetsarbete lyfts fram. Vi har en uttalad vilja att vara en kapitalförvaltare som tar en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort. Som ett exempel tog vi under 2020 flera konkreta steg framåt inom klimatområdet, hand i hand med vår klimatstrategi och övergripande mål att allt vårt fondkapital ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet 2025 och koldioxidneutralt 2040, och det kommer vi att fortsätta göra även under kommande år, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan