Amerikanska Demokraters valvinster kommer underlätta för blivande president Biden att påskynda den gröna revolutionen i USA. Under senare år har USA, trots politiskt motstånd, ställt om mot förnybar energi, en omställning som kan öka takten med Bidens många gröna satsningar. Dessa satsningar kan även komma att gynna vår nya fond Transition Energy som helt fokuserar på att hitta vinnarna i denna redan glödheta gröna sektor. Vi har bett Robert Slorach, förvaltare av Transition Energy, att kommentera amerikanska valets effekt på den gröna energiomställningen i USA och hur det kan gynna fonden.


Vad vill Joe Biden när det kommer till miljö- och energiområdet?

-Joe Biden gick till val på en tydlig ”grön” agenda med ett antal mål på energi- och miljöområdet. Här kan nämnas målsättningen att USA skall bli en ”100% clean energy economy” och nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2050. Ett annat mycket ambitiöst mål är att hela den amerikanska elproduktionen skall vara fossilfri år 2035. Detta kan sättas i relation till att under 2019 kom fortfarande 61% (38% naturgas + 23% kol, Källa: BNEF artikeln Jan 9 2021 ”President Joe Biden’s Energy Agenda”) av amerikansk elproduktion från fossila bränslen. Bidens ursprungliga mål att spendera 2 000 miljarder USD under fyra år på omställningen till ett hållbart energisystem kommer enligt många politiska bedömare i Washington att bli svårt att få igenom men ett antal reformer kan ändå bli verklighet.

En Demokratisk Kongress – vad kan det innebära för omställningen mot ett hållbart energisystem i det korta perspektivet?

-I och med Demokraternas vinst i senatorsvalet i Georgia får nu partiet det lättare att genomföra sin ambitiösa politik på miljö-/energiområdet. Till att börja med kommer kontrollen av Senaten göra det enklare och snabbare att tillsätta en mängd poster inom både regeringen och myndigheter, bland annat energiminister och chefen för EPA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket. När det kommer till lagstiftning på energi-/miljöområdet finns det dock ett antal ”moderata” Demokrater vilka inte automatiskt kommer att rösta för Bidens agenda. Med den lövtunna majoritet partiet har i Senaten så skall man nog inte förvänta sig att de mer radikala förslagen går igenom utan problem och går de igenom kan det bli med viss urvattning. Vidare skall man inte glömma bort att det fortfarande finns möjligheter att bromsa budget-/utgiftsrelaterad lagstiftning med så kallad ”filibuster” (en amerikansk politisk term som betecknar en fördröjningstaktik av beslutsprocessen, reds.anm). Sammantaget är det ändå så att utsikterna för politiska beslut vilka kommer att stödja omställningen till ett hållbart energisystem förbättrats med en demokratisk Senat då stimulansåtgärder och stödpaket riktade mot energi och infrastruktur, till exempel skattelättnader och utbyggnad av elbilsladdare, kan klubbas igenom.

….och i ett längre perspektiv?

-Det är svårare att sia om hur de amerikanska valen under hösten 2020 kommer påverka de rent politiska förutsättningarna inom miljö-/energiområdet i det längre perspektivet då nya val till kongressen hålls redan om två år och då det ju är presidentval igenom om fyra år. Vad gäller valen till kongressen 2022 kommer 34 av 100 senatorer att väljas samt samtliga platser i Representanthuset vilket alltså innebär att vi kan få se förändringar i vilket av partierna som innehar majoriteten i respektive kammare. Med det sagt så kan man konstatera att omställningen till ett mer hållbart energisystem faktiskt pågått i relativt hög takt i USA även under de senaste fyra åren trots en ”klimatskeptisk” president och republikansk majoritet i Senaten. Drivkraften har varit de allt lägre kostnaderna för att producera hållbar energi, kostnader vilka med stor sannolikhet kommer fortsätta att sjunka även under kommande år. Detta i sin tur driver på efterfrågan på sol- och vindkraft samtidigt som fossila bränslen som kol och olja får allt svårare att konkurrera på rent ekonomiska grunder. Det är därmed rimligt att tro att omställningen mot ett mer hållbart energisystem kommer att fortsätta i USA även om de politiska vindarna i Washington skulle vända om några år, detta då de ekonomiska drivkrafterna är starka och troligen blir ännu starkare över tid.

Hur kan amerikanska bolag inom förnybar energi komma att påverkas av demokraternas valframgångar?

-Sammantaget är det så klart positivt att USA tar ett tydligt politiskt steg mot ett mer hållbart energisystem. Skattelättnader för att bygga solkraft och vindkraft kommer att driva på efterfrågan och här finns det ett antal amerikanska bolag vilka är verksamma inom installation/byggnation av solpaneler t.ex. SunRun och Sunnova, två bolag vilka fonden Transition Energy investerat pengar i. Ett större fokus på energieffektivitet kan även hjälpa konsultbolag som Ameresco och Willdan, även dessa bolag finns i Transition Energys portfölj.

Kan även företag utanför USA, aktiva inom förnybar energi, komma att påverkas av demokraternas valframgångar?

-Ja, det kan man nog förvänta sig för ett antal av de mer ”globala” bolagen i sektorn. Om utbyggnaden av offshore-baserad vindkraft runt USA:s kuster kan ta fart på allvar så kan till exempel vindturbinstillverkare som danska Vestas och spansk-tyska Siemens-Gamesa gynnas, även om det kommer att ta några år innan större installationer sker. En växande solkraftsindustri kommer även att vara positiv för en mängd bolag verksamma inom tillverkning av olika komponenter till solpaneler. Här kan nämnas de kinesiska glastillverkarna Flat Glas och Xinyi Solar men även halvledarbolag som SolarEdge och Enphase. Får vi ökade stimulanser för köp av elbilar kommer även efterfrågan på batterier att öka vilket i sin tur är positivt för bolag som exempelvis koreanska LG Chem och Samsung SDI, några av världens största bolag i denna sektor.

Ta även del av vårt webbinarium där Robert presenterar Transition Energy.

Läs även tidigare artiklar:

Lyckosam transition från gammal till ny energi

Stort intresse för investeringar inom hållbar energi

Sol, vind och energiomställning är i fokus på Transition Energy

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
-0,76%
3 mån
-9,17%
i år
-4,09%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,70
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, t…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan