Pia Haak,chef för blandfondsförvaltningen: Small Cap Emerging Markets
-Småbolag ser lite extra intressanta ut och kan gynnas av den starkare ekonomi som vi förutspår. Med anledning av det tror jag att Small Cap Emerging Markets kommer att gå bäst 2021. Där har vi en vinnande kombination av tillväxtmarknader, småbolag och Jens Barnevik är en grym                             förvaltare!

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A

1 mån
+4,39%
3 mån
+7,49%
i år
+11,71%
1 år
+30,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
119,49
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Small Cap Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt med inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 % av fondens tillgångar…


Per Lilja, chef för kreditförvaltningen: Small Cap USA
-Jag tror att Small Cap USA kommer att gynnas av kraftiga stimulanser för satsningar på grön teknik och betydande finanspolitiska stimulanser när Biden flyttar in i Vita Huset.


Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
-2,18%
3 mån
+3,27%
i år
+11,30%
1 år
+77,66%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
157,85
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Storl…


Ulrika Enhörning, chef för den europeiska och globala aktieförvaltningen: Småbolagsfond Europa och Transition Energy
-Då säger jag – förutom min egen fond (Småbolagsfond Europa) såklart 😊 – Transition Energy. Enorma pengar satsas från myndighetshåll på energiomställningen, och det kommer fortsätta i många år. Det i kombination med en allt starkare efterfrågan på denna typ av investeringar tror jag kommer fortsätta driva aktierna. Jag tror att hela hållbarhetstemat kommer fortsätta vara mycket starkt under nästa år. I Transition Energy får man en ren exponering till detta tema.

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

1 mån
+5,66%
3 mån
+6,87%
i år
+8,77%
1 år
+46,35%
3 år
+40,28%
5 år
+100,10%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
58,79
sharpe
0,71
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Europa. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället up…

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
+0,56%
3 mån
-11,60%
i år
-3,55%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,81
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, t…


Stefan Sundblom, chef för den nordiska aktieförvaltningen: Småbolagsfond Norden 
-Vi har gjort en storsatsning på vår småbolagsförvaltning den senaste åren och jag skulle egentligen kunna välja vilken som helst av våra åtta småbolagsfonder. Den här gången väljer jag Småbolag Norden som har fått en nystart med ny förvaltare och många nordiska bolag att välja bland med stor tillväxtpotential.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A

1 mån
+7,09%
3 mån
+13,38%
i år
+14,24%
1 år
+84,45%
3 år
+83,17%
5 år
+143,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
284,55
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället up…


David Stenlund, chef för den kvantitativa förvaltningen: Access Edge Emerging Market
-Denna fond investerar i tillväxtmarknader och har ett tydligt klimatfokus. Sedan slutet av 2020 förvaltas fonden i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 graders vilket bland annat innebär att CO2-utsläppen i fondens innehav ska vara 50 procent lägre än för marknaden i stort (MSCI Emerging Market) och därefter minskas kontinuerligt med 7 procent per år. Jag tror att hållbarhet och klimat blir allt viktigare frågor globalt och kanske specifikt i tillväxtmarknader och därför är detta för mig ett intressant sätt att få en bred, klimatsmart exponering mot just tillväxtmarknader.

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A

1 mån
-1,49%
3 mån
-0,58%
i år
+6,48%
1 år
+28,76%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,94
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i tillväxtmarknader globalt samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinri…


*Swedbank Robur Ny Teknik, fonden som hade en avkastning på 84,58 % under 2020, har gått upp cirka 316,87 % de senaste fem åren per 2021-01-04 (hänsyn ej tagen till inflation).

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan