Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

Som marknadsledare har Assa Abloy stora skalfördelar och under de kommande åren ser vi nu en accelererande tillväxt och marginalexpansion, driven av den konjunkturella återhämtningen på byggmarknaden. En möjlig katalysator och ytterligare tillväxtdrivare är den strukturella tillväxt som nu råder inom elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som i dagsläget står för cirka 30 procent av försäljningen. Med världens största bas av installerade produkter sker vidare en stor del av försäljningen på eftermarknaden, vilket också skapar en viss stabilitet i intjäningen. Företaget riktar nu dock in sig på tillväxt under återhämtningsfasen och vi ser att denna kommer att ske såväl organiskt som via fortsatta förvärv, där vi alltjämt ser att det finns en stor förvärvspipline. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför potential till god årlig tillväxt och bedömer nu att en ytterst attraktiv risk/avkastningskvot föreligger.


Hennes & Mauritz (H&M) är en global detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, med varumärken så som H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, och & Other Stories.

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi förväntar oss en snabb återhämtning i försäljningen för H&M efter pandemin, drivet av uppdämd efterfrågan och starka kollektioner. Detta i kombination med minskade nedskrivningar, valutamedvind, selektiva butiksstängningar och tillväxt i försäljningen på nätet ser vi vidare borde komma att öka marginalerna. Vår bedömning är därför att valutakorrigerad försäljning under 2022 kommer att hamna i linje med 2019 i stort, samt att ebit-marginalen under 2022 hamnar på 9,7 procent, vilket är en ökning med 220 baspunkter jämfört med 2019. Vi förväntar oss vidare stöd för sentimentet de kommande kvartalen, då försäljningen nu bör kunna återhämta sig i takt med att stängda butiker åter öppnas och då bolaget kommer att kunna visa upp en stark omsättningstillväxt, då den baseras på rekordlåga jämförelsetal. Givet vår vy om en stark vinståterhämtning de kommande åren finner vi att aktien är attraktivt värderad och ser således att det finns goda skäl att se bortom rådande pandemi.

Vi ser att såväl Assa Abloy som H&M gynnas av att samhället nu i takt med vaccineringen mot covid-19 successivt återöppnas och då vi finner båda bolagen attraktivt värderade har de nu också båda sin plats i Fokusportföljen. 


Embracer är en spelkoncern som både utvecklar och förlägger PC- och konsolspel samt mobilspel på den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 240 varumärken, så som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead island, Darksiders, och Metro.

Embracer är ett högst tillväxtfokuserat bolag, med ett uttalat mål om en stark förvärvsdriven tillväxt, såväl som tillväxt genom organiska investeringar i spelutvecklingsportföljen. Vi ser goda förutsättningar för en fortsatt hög förvärvsdriven tillväxttakt i bolaget, då balansräkningen är mycket stark och då spelmarknaden alltjämt är högst fragmenterad. Vi ser dock även goda utsikter för den organiska tillväxten i bolaget det kommande året och med 70 kommande spelsläpp kommer koncernen inte vara särskilt beroende av enskilda titlar, vilket vi ser minskar risken. Dessutom ser vi möjligheter till tillväxt från expansion till nya marknader, från ökad efterfrågan på molnbaserade speltjänster, samt från efterfrågan på spel från nya generationer av spelkonsoler. Mot bakgrund av den solida organiska tillväxten, och potentialen från förvärvsdriven tillväxt, finner vi aktien attraktivt värderad.

Av spelbolagen ser vi nu störst utrymme för såväl organisk som förvärvsledd tillväxt i Embracer, inte minst efter den senaste kapitalanskaffningen. Valheim har dessutom sålt mycket bra och vi ser inte att detta ter vara fullt ut reflekterat i estimaten. Vi väljer därför nu att i Fokusportföljen byta ut Stillfront mot Embracer

Utöver Stillfront får även Sandvik och Storytel lämna portföljen i denna uppdatering.


Fokusportföljen 4 maj

Läs hela Fokusportföljen den 4 maj genom att klicka här.


Synen på inkluderade bolag

logo

Assa Abloy

logo

Embracer

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 310 SEK
  • Solid organisk tillväxt
  • Mycket stark balansräkning
  • Gå till bolagssidan
logo

H&M

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan