Ekonomin och de finansiella marknaderna har under en lång tid dopats av gigantiska penning- och finanspolitiska stimulanser. De har varit avgörande för återhämtningen och ekonomin är fortfarande helt beroende av dem. 

- De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Marknad.

Samtidigt är Fed tydliga med att de vill se verkliga bevis på att återhämtningen står sig stark innan det blir tal om minskade stimulanser. 

- Den senaste tiden har den amerikanska ekonomin visat på nya styrketecken och det medför spekulation kring när Fed kan komma att ändra sin kommunikation. Även om politiken kommer att vara fortsatt expansiv ökar detta risken för turbulens på marknaderna.

Med hög sannolikhet för volatil inflation, om än bara kortsiktigt, ser vi även här argument för en slagigare aktiemarknad de närmaste månaderna. Det sammanträffar med viss utmattningstendens och den normalt sett svagare sommarperioden för aktiemarknaden. 

- Utvecklingen har varit väldigt stark och vi minskar därför aktieövervikten något. Det grundläggande för fortsatt optimism; återhämtning, vinsttillväxt och låga räntor finns dock kvar och vi anser att det är för tidigt att blåsa av uppgången på aktiemarknaden ur ett lite länge perspektiv


Rekommendation aktier
I en trestegsraket med start i november och slut i januari höjde Swedbank aktievikten med fem procentenheter per månad. 

- Det innebar att vi sedan januari haft en övervikt med 15 procentenheter. Årets inledande fyra månader har varit en smakstart för denna allokering och vi väljer nu att lätta av lite av övervikten. Vi minskar den med 5 procentenheter. 

Vi går in en period som ofta präglas av lite mer turbulens samtidigt som vi precis håller på att avsluta en rapportperiod som i grunden har varit stark utan att för den delen givit ny ammunition till uppgången. 


Ändrade regionvikter för Sverige och Europa 
Sverige drar onekligen nytta av att omvärldsekonomin står på en fastare grund. Men efter en exceptionell börsutveckling under årets första månader anser vi att detta till viss del avspeglar sig i kurserna. Vi tar därför ett steg tillbaka, säkrar lite vinster och sänker Sverigeallokeringen till neutral från övervikt. 

Europa höjs till övervikt. Efter en problematisk inledning med vaccineringen har den nu fått upp farten. Något som talar för en återhämtning av den europeiska ekonomin. Med en stor exponering mot konjunkturcykeln och en relativ värderingsrabatt ser europeisk aktiemarknad attraktiv ut.   


Rekommendation räntor 
Swedbank behåller en kraftig undervikt inom tillgångsslaget räntor till förmån för aktiemarknaden. Den något större undervikten i obligationer med lång löptid som vi initierade i vår senaste strategi behålls, då dessa drabbas hårdast vid en ränteuppgång.

 - Med det sagt ska man som investerare inte förvänta sig någon avkastning i penningmarknaden, som i det närmaste är att betrakta som en kassaposition.


Rekommendation krediter
Vi är väl medvetna om att kreditmarknaden för närvarande prisar in en väldigt positiv framtidssyn. Framtida bakslag kommer tveklöst att drabba High Yield (HY) allra hårdast och vi står då redo att agera. 

- Men till dess är det ”business as unusual”. Vi behåller en neutral vikt inom tillgångsklassen, med en tydlig tilt mot High Yield och Europa, säger Mattias Isakson.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här

samlingssida om Investeringsstrategin med artiklar och marknadskommentarer 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan