Den första frågan var ”vad är nyckeltalet P/B?” med alternativen aktiekurs/bruttoresultat, marknadsvärde/bokfört värde, samt personalstyrka/bokfört värde. Marknadsvärde/bokfört värde var det korrekta alternativet, och också det mest populära med 52 procent av svaren. Nyckeltalet P/B står för ”price-to-book value” och visar alltså hur marknaden värderar bolaget jämfört med bolagets bokförda värde. Ett högt P/B tal betyder således att aktiemarknaden värderar bolaget mer än dess bokförda värde, exempelvis för att det finns stora tillväxtförväntningar eller förhoppningar om dolda värden, medan ett lågt P/B tal betyder att aktiemarknaden värderar bolaget lägre. Detta är ett särskilt populärt nyckeltal för värdering av bankaktier, men används också i andra sektorer. 

Läs mer om nyckeltal här

Läs mer om nyckeltal för bankaktier här


Den andra frågan var ”hur många svenska fastighetsbolag bevakar Kepler Cheuvreux?” med alternativen 14 stycken, 36 stycken och 27 stycken. Även här vann det rätta alternativet 27 stycken, men med väldigt knapp marginal. Det fick nämligen 34 procent av svaren, medan de båda andra alternativen fick 33 procent var. Kepler Cheuvreux har alltså hela 27 svenska fastighetsbolag under bevakning. En hel del, men å andra sidan är fastighetssektorn stor på Stockholmsbörsen. 

Kom till Aktiellts rekommendationslista här


Den tredje frågan var ”vad har Concentric, Haldex och Veoneer gemensamt?” med alternativet att alla är IT-bolag, att alla är underleverantörer till bilindustrin, och att alla är med i OMX30. Rätt svar är att alla är underleverantörer till bilindustrin, vilket hela 87 procent av de svarande prickade in. Veoneer är en avknoppning av bilsäkerhetsbolaget Autolivs divisioner för elektronik och automatisk körning, och alltså leverantör av sådana saker till bilindustrin. Concentric är en leverantör av pumpar och hydraulisk utrustning, framför allt för tillverkare av tunga dieselfordon och off-road fordon. Haldex å sin sida tillverkar bromsar och bromssystem, särskilt för tyngre fordon som lastbilar och husbilar. 


Den fjärde frågan var ”vad investerar fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend i” med alternativen aktier med hög direktavkastning, företagsobligationer med hög avkastning, och statsobligationer med hög avkastning. Det korrekta svaret är aktier med hög direktavkastning, vilket hela 70 procent av de svarande spikade. Fonden fokuserar alltså på bolag som förväntas ge höga aktieutdelningar i förhållande till kursen. Ofta är de bolag som ger rejält tilltagna utdelningar stora och väletablerade aktörer på mogna marknader, där eventuella vinster delas ut till aktieägare istället för att investeras i framtida tillväxt. Men inte alltid. 


Den femte och sista frågan var ”vad är långränta för någonting?” med alternativen bolåneräntan, samma sak som reporäntan, och marknadsräntan för lån längre än ett år. 80 procent av de svarande angav korrekt att det är marknadsräntan för lån längre än ett år som långränta betyder. Räntan på tioåriga statsobligationer är en sorts långränta som ofta diskuteras, och som varit inte minst varit i ropet de senaste veckorna då räntan på den amerikanska tioåringen stigit till nivåer över 1,5 procent. Motsatsen till långränta är kort ränta, som alltså avser räntan på lån som är kortare än ett år. 


Vad är nyckeltalet P/B?

 • Aktiekurs/bruttoresultat. 43% - fel
 • Marknadsvärde/bokfört värde. 52% - rätt
 • Personalstyrka/bokfört värde. 5% - fel


Hur många svenska fastighetsbolag bevakar Kepler Cheuvreux?

 • 14. 33% - fel
 • 36. 33% -fel
 • 27. 34% - rätt


Vad har Concentric, Haldex och Veoneer gemensamt?

 • Alla är IT-bolag. 7% - fel
 • Alla är underleverantörer till bilindustrin. 87% - rätt
 • Alla är med i OMX30. 6% - fel


Vad investerar fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend i?

 • Aktier med hög direktavkastning. 70% - rätt
 • Företagsobligationer med hög avkastning. 22% - fel
 • Statsobligationer med hög avkastning. 8% - fel


Vad är långräntan för någonting?

 • Bolåneräntan. 3% - fel
 • Samma sak som reporäntan. 17% - fel
 • Marknadsräntan för lån som är längre än ett år. 80% - rätt

Swedbank Robur Sweden High Dividend A

1 mån
+2,83%
3 mån
+13,76%
i år
+16,50%
1 år
+58,06%
3 år
+39,16%
5 år
+63,04%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
208,69
sharpe
0,57
förv.avg.
1,25%
Sweden High Dividend är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag, som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, i olika branscher i Sverige men där upp…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan