”Vaccinvinnare” har varit något av en snackis på börsen i alla fall under de senaste månaderna, då vaccineringar mot covid-19 rullat igång på olika håll i världen. Vaccinvinnare i det här sammanhanget syftar på aktier i företag som kan väntas tjäna mer än de flesta på att befolkningen blir vaccinerad mot covid-19 och samhället kan återgå till mer av ett normalläge. Åtskilliga hotell och flygbolag runtom i världen kan nog räknas till denna grupp, till exempel.  

För en fördjupande artikel om möjliga vaccinvinnare bland aktierna som Swedbank med samarbetspartnern Kepler Cheuvreux har under bevakning rekommenderas denna artikel med aktiestrateg Robert Oldstrand. 

Är då vaccinvinnare något som Aktiellts läsarskara letar efter? Nja, inte enligt svaren på förra veckans fråga i alla fall. Andelen svarande som inte ägnar sig åt detta är nämligen dubbelt så stor som de som gör det. Samtidigt är de 33 procent av de svarande som placerar i vaccinvinnare inte någon pytteliten grupp. Av dessa uppger 19 procentenheter att de letar vaccinvinnare då de tror på en stark återhämtning, medan 14 procent gillar att leta efter bortglömda vinnaraktier. 

Bland de som inte håller på med vaccinvinnare menar 19 procentenheter att återhämtningen som kommer ske redan blivit inprisad i kurserna för bolagen i fråga, och att det därför inte finns mer att hämta. 

5 procentenheter av de svarande är något mer negativt inställda, då de menar att den ekonomiska återhämtningen kommer att ta lång tid. Den enskilt största gruppen, 30 procent av de svarande, uppger att de helt enkelt håller sig till sina långsiktiga sparstrategier och inte hoppar på den här typen av trender. 

Slutligen kommer de 13 procenten som inte vet vad vaccinvinnare är. Till dessa rekommenderas artikeln om vaccinvinnare med Robert Oldstrand, som gott tål att länkas igen. Läs artikeln om vaccinvinnare genom att klicka här.


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans fråga:

Placerar du i eventuella vaccinvinnare?

  • Ja, jag tror på en stark återhämtning 19%
  • Ja, jag gillar att leta bortglömda vinnare 14%
  • Nej, återhämtningen är redan inprisad i kurserna 19%
  • Nej, det kommer att ta lång tid innan återhämtningen kommer 5%
  • Nej, jag håller mig till min långsiktiga sparstrategi 30%
  • Vad är vaccinvinnare? 13%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan