Swedbanks entréfonder är ett portföljsparande där pensionskapitalet fördelas mellan aktie- och räntefonder i förhållande till ålder och utbetalningstid. Fram till 56 års ålder placeras kapitalet till 100 procent i aktiefonder och därefter flyttas kapital automatiskt till räntefonder. De senaste tre åren har den genomsnittliga avkastningen legat på mellan 14,8 och 16,5 procent/år beroende på avtalsområde, vilket är den högsta avkastningen av samtliga fondförsäkringsbolag inom alla områden.

Swedbank Försäkring är ett av få bolag som är valbara i de flesta kollektivavtalen, däribland de fyra stora avtalen; SAF-LO, ITP, KAP-KL/AKAP-KL och PA-16*. Detta innebär att cirka 90 procent av alla anställda som har kollektivavtalad tjänstepension kan välja Swedbank Försäkring för sina tjänstepensioner.

- Vi har lyckats skapa en bra avkastning genom att fokusera på fonder vi tror kan skapa en hög avkastning över tiden. Dessutom väljer vi enbart fonder som uppfyller våra hållbarhetskrav och som har hållbarhet som en integrerad del av sin investeringsprocess, säger Mikael Wik, investeringsansvarig på Swedbank Försäkring. 

-Ett långsiktigt sparande till pension är en nödvändighet för de allra flesta. Den första entréfonden togs fram 2011 och har sedan dess i snitt givit en avkastning på 11,7 procent per år. Vi är naturligtvis glada över att de här fonderna kontinuerligt fortsätter att ge våra kunder en mycket god avkastning och bidrar till att trygga en framtida livssituation, säger Johanna Okasmaa Nilsson, vd på Swedbank Försäkring. Hon fortsätter, vi vet också att många kunder inte byter fond under spartiden och därför är det extra viktigt att entrélösningen håller en mycket hög kvalitet.

Läs mer om Entréfonder i Aktiellt

Läs mer om avtalspension på Swedbank.se

* SAF-LO: för privatanställda arbetare, ITP: för privatanställda tjänstemän, KAP-KL/AKAP-KL: för anställda inom landsting eller kommunal verksamhet, PA-16: för statligt anställda.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan