Hur har det gått sedan start?

På den otroligt korta tid som gått sedan start har fonden gått upp 32 procent med en topp på +50 procent efter knappa fyra månader*. På samma tid har fondens jämförelseindex gått upp cirka 16 procent. Men det är väldigt kort tid och fonden har en investeringshorisont på minst fem år, precis som mina medinvesterare har, eller i alla fall bör ha.

Vad hände under hösten som hjälpte kurserna för bolagen i sektorn att stiga?

Slutet av 2020 var ju en ”perfect storm” vad gäller positiva politiska nyheter gällande förnybar energi vilket fick börskurserna att utvecklas oerhört starkt:

  • 22 september, bara två dagar före fondstart, gick Kinas president Xi Jinping ut och kommunicerade att Kina skall bli koldioxidneutralt till 2060. Även Japan och Sydkorea följde efter under hösten.
  • 3 november röstades Joe Biden fram till USA:s nästa president, med en tydlig energiomställningsagenda.
  • I december blev äntligen EU:s ”Green Deal” godkänd, även denna med en tydlig ”grön” profil
  • 5 januari vann två demokratiska senatorer omvalet i delstaten Georgia och det blev därmed betydligt lättare för president Biden att få igenom sin politik.
Vad har hänt i marknaden de senaste två månaderna?

Dels har högre räntor har pressat tillväxtaktier generellt och aktier förknippade med förnybar energi i synnerhet. Det blir extra tydligt om man till exempel tittar på det sektorspecifika ”Wilderhill New Energy Global Innovation Index” som på sex veckor backade -26%, att jämföra med tex svenska OMXS30-index som på samma tid steg med 6%. Sedan botten åttonde mars har Wilderhill-indexet studsat upp 12%, en indikation på hur volatila aktierna i sektorn kan vara i det korta perspektivet. Inga likheter mellan indexen men jag tror många kunder tittar på svenska index som jämförelse vilket inte är så konstigt.

Vidare gjorde en spansk sol-/vindauktion i slutet av januari en del investerare oroliga för prissättningen på förnybar energi. Samtidigt såg vi i Storbritannien i början av februari mycket höga priser på en auktion för att bygga vindkraft till havs, vilket ökade oron för mer konkurrens från oljebolagen i denna sektor. Även Kina agerade på ett sätt som gjorde att sektorn tappade kraftigt under några veckor.

Ytterligare en teknisk förklaring ligger i att S&P skall ändra och bredda sitt ”S&P Global Clean Energy Index” i mitten av april vilket bidragit till en ovanligt stor omsättning i bolagen som kan tänkas ingå i eller uteslutas ur indexet.

Vad kan vi vänta oss framöver?

S&Ps indexomviktning kommer troligen innebära viss volatilitet i sektorn fram till mitten på april. Detta har ingenting med bolagens fundamentala värde att göra och skall ses i det ljuset.

Övergripande så blir det nog ganska få politiska ”big bangs” likt de vi såg i höstas under första halvåret 2021. Dock måste EU:s ambitiösa klimatmål omsättas i praktiska politiska och ekonomiska termer vilket kommer ske successivt under året. Likaså i USA där President Biden satt upp som mål att USA:s elproduktion skall vara CO2-fri redan 2035 och att hela landet skall vara koldioxidneutralt 2050. Dessa mål kräver stora och kostsamma reformer och stödåtgärder.

Det är få intressanta politiska val under 2021 men under 2022 kan det bli lite mer intressant. Vi har bland annat ett presidentval i Frankrike och kongressval i USA.

Till syvende och sist kommer förmodligen sektorns kortsiktiga utveckling att avgöras av inflationsförväntningarna och därmed ränteutvecklingen vilket i sin tur kan ge upphov till en relativt våldsam förändring i aktiemarknadens preferenser. Under många år har allt lägre räntor i kombination med en relativt svag ekonomisk tillväxt drivit upp värderingarna på tillväxtbolag och samtidigt drivit ned den på ”värdeaktier”. Nu sker en snabb omställning/normalisering av vilka sektorer som är att föredra vilket inte är, i en relativ bemärkelse, positivt för förnybar energi där mycket av värdet ligger långt fram i tiden. Min förväntan är dock att när turbulensen på räntemarknaden har lagt sig så kommer investerare åter våga köpa tillväxtaktier igen.

I början av november kommer det internationella klimattoppmötet COP-26 att gå av stapeln i Edinburgh. Storbritannien har själva en tydlig och stark omställningsagenda. Vi kan nog, förhoppningsvis, även förvänta oss ett antal positiva politiska utspel från olika länder där de annonserar olika målsättningar att bli koldioxidneutrala etc. inför detta möte, någonting vi sett inför tidigare klimattoppmöten.

Min slutsats:

De långsiktiga politiska målsättningarna ligger fast vilket även gör att de långsiktiga förutsättningarna för fonden Transition Energy finns kvar. Ja, vi har under årets första månader fått ett antal nyheter vilka kan tolkas negativt för vissa bolag i sektorn men så länge världen siktar mot att vara CO2-neutral till år 2050-2060 så finns det ett gigantiskt investeringsbehov kvar oavsett om priserna på en spansk sol-/vindauktion blivit lägre än väntat eller att oljebolagen visar sig vilja vara med i offshore-vind-industrin (något vi vetat sedan i alla fall i höstas då ett antal oljebolag rullade ut sina planer på att ställa om mot mer hållbar energi).

Utbyggnaden av sol-/vind-/vattenkraft måste fortgå om vi skall komma i närheten av +1.5 graders uppvärmning. Vi måste nära nog halvera utsläppen av växthusgaser redan till 2030. Vi måste öka elektrifieringen av samhället radikalt de kommande åren. Vi måste lösa frågan hur vi lagrar förnybar energi i enorm skala vilket driver på investeringarna i batterier och vätgas. Vi måste lösa hur vi skall kunna transportera människor och last fossilfritt vilket driver på efterfrågan på bränsleceller och batterier. Och så vidare. Allt detta oavsett om räntan går upp (i absoluta tal är långräntan fortfarande låg i USA och i Europa har ett flertal länder fortfarande negativ långränta) eller kinesiska staten föreslår ett nytt sätt att bjuda i auktioner för förnybar energi.


Ta gärna del av Swedbanks Investeringsstrategi som i senaste uppdateringen bland annat skriver:

Det går en grön våg över hela samhället och intresset för förnybar energi är större än någonsin. Klimatfrågan och energiförsörjningen engagerar alla och världens ledare och centralbanker fullkomligt öser pengar över den här typen av investeringar. I enlighet med Parisavtalet har dessutom en dominerande del av världen åtagit sig att uppnå klimatneutralitet de kommande 30–40 åren.

Intresset avspeglas också på börsen, där aktier inom förnybar energi tillhörde förra årets vinnare. Efter en lite skakigare inledning på det här året har värderingen i flera av aktierna nu kommit ned och vi ser därför ett bra läge att ta exponering i sektorn. Värderingen är på sina håll fortfarande hög men om bolagen infriar de högt ställda förväntningarna om att finna framtidens lösningar – och det kommer några av dem sannolikt att göra – så är en hög värdering fullt rimlig. Det är likväl långtifrån alla som kommer lyckas och där kommer fallen bli desto större. Det gäller således att vara selektiv och diversifierad i sina aktieval och ha en lång investeringshorisont. Det här är ett område som växer så det knakar och med det politiska stödet i ryggen torde även den sista tvivlaren acceptera att förnybara energilösningar är allt annat än en fluga.


*) Råvarufond bytte 24 september 2020 namn och inriktning till Transition Energy. Fonden har gått upp 47 procent de senaste fem åren, där avkastning före 24/9 2020 avser Råvarufond.

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
-0,76%
3 mån
-9,17%
i år
-4,09%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,70
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, t…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan