Vi har bett fondens förvaltare Fredrik Mattsson att berätta lite mer om fonden och dess fördelar.

Global High Dividend letar globalt efter mogna bolag med lägre riskprofil

Swedbank Robur Global High Dividend är en fundamentalt förvaltad aktiefond med ett globalt investeringsunivers. Fonden har i dagsläget lite drygt 50 innehav och är främst investerad på de utvecklade aktiemarknaderna. Den bärande tanken med fonden är att generellt investera i bolag som har hög utdelning. Detta begrepp är synonymt med uttrycket hög direktavkastning och innebär alltså att den andel som bolaget delar ut i kontanter är stor i förhållande till bolagets rådande aktiekurs. Generellt har bolag med en hög direktavkastning en mer mogen affärsmodell vilket tenderar att ge dem en lägre riskprofil.

Stabil, stigande utdelning och starka balansräkningar eftersöks

Eftersom fonden fokuserar på bolag med en hög direktavkastning så tenderar bolagen som fonden är investerade i att ha mer mogna och beprövade affärsmodeller. Helst vill jag investera i bolag som har en stabil och helst något stigande utdelning. En viktig komponent i detta är att analysera om den löpande intjäningen som bolaget har verkligen täcker den utdelning som man ger.

Ett annat fokusområde är hur balansräkningen ser ut. Om ett bolag har en svag balansräkning är man betydligt mer sårbar vid negativa förändringar, som till exempel högre räntenivåer, lägre orderingångar etc., vilket gör att utdelningen i sådana bolag lättare riskerar att behöva sänkas eller till och med ställas in helt. Detta kan då jämföras med ett bolag med en stark balansräkning där man, om ett problem bedömts som temporärt, kan ha en utdelning trots en betydligt lägre intjäning. Sedan är det generellt alltid intressant med bolag som är genomtänkta i hur de agerar och att de planerar och agerar långsiktigt. Har ett bolag ett utpräglat långsiktigt tänkande tenderar det också att leda till ett relevant hållbarhetsarbete.

I sammanhanget kan även nämnas att det är positivt om ett bolag har en uttalad utdelningspolicy. Det ger en tydlig signal om att bolaget prioriterar utdelningen och kommer med stor sannolikhet göra betydande insatser för att den policyn skall kunna infrias. Dessutom lyfter bolag med en lång fin historik av stigande utdelningar gärna fram det i sin kommunikation och det blir en viktig del i det bolagets dna.

Global High Dividend när endast det bästa är gott nog

Fonden passar alla som vill ha en geografiskt och sektormässigt diversifierad portfölj med fokus på stabila och högutdelande bolag. Fondens innehav tenderar att vara bolag med mer beprövade affärsmodeller och passar därför den kund som vill spara i en fond som investerar i bolag med lite mer defensiv karaktär. Jämfört med Roburs övriga aktiefonder är Global High Dividend en av dem med lägst historisk volatilitet (standardavvikelse). Avslutningsvis kan nämnas att fonden har rankats med toppbetyget fem stjärnor av Morningstar, samt historiskt sett även har levererat god avkastning.

Swedbank Robur Global High Dividend A

1 mån
+4,51%
3 mån
+7,92%
i år
+11,94%
1 år
+21,25%
3 år
+49,58%
5 år
+84,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
673,86
sharpe
1,08
förv.avg.
1,02%
Global High Dividend är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag som kan förväntas lämna en hög direktavkastning i olika branscher globalt. Generellt har …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan