Allt högre bostadspriser i Stockholm och Göteborg gör att unga i dessa städer har svårt att få ihop till kontantinsatsen på 15 procent av köpeskillingen. 

- Allra tuffast på bostadsmarknaden har ensamstående med barn i Göteborg och Stockholm, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. Med två barn är de i behov av en större bostad än till exempel unga förstagångsköpare. Idag behöver de lägga över 50 procent av den disponibla inkomsten om de vill köpa en bostadsrätt i Stockholm eller Göteborg. 

Ytterst få klarar av detta. Räddningen för denna grupp är att de ofta har bostad sedan tidigare och därför har ett kapital att stoppa in i den nya bostaden. 

- Det har man som ung förstagångsköpare oftast inte och i takt med att bostadspriserna stigit i framför allt Stockholm, men även i Göteborg blir det allt svårare att få ihop till kontantinsatsen. På andra håll i landet är det betydligt enklare. 

Vad ska man då göra om man är ung och vill skaffa egen bostad? 

- Kom igång tidigt med ett regelbundet sparande. Ju tidigare du börjar desto mindre belopp behöver du spara varje månad. Om du har kortare sparhorisont än 5 år är tyvärr aktier inget bra alternativ eftersom de riskerar att ha gått ned i värde när du ska köpa din bostad.

För de föräldrar som har råd är en lösning att lägga undan pengar till barnen. Börjar man göra det tidigt, när barnen är små, så är det mycket bra om pengarna placeras i till exempel en eller ett par olika aktiefonder eftersom de då kan växa under många år.  

Unga förstagångsköpare i Stockholms stad behöver lägga 45 procent av den disponibla inkomsten på boendet om det vill köpa en bostadsrätt idag. Men med lägre förväntningar än en drömlägenhet innanför tullarna går det att hitta bra boenden som är betydligt billigare också i Stockholmsområdet.

- Prisskillnaderna är stora. Väljer man en lite mindre lägenhet en bit utanför stadskärnan med ett pendlingsavstånd på kring 45 minuter så går det att hitta lägenheter 50 procent billigare än motsvarande innerstadslägenhet. 

Amortera om du kan
De allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och att fler omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent. Fortsätter priserna att stiga ytterligare finns en risk att mångas bostadsrömmar krossas. 

Under coronapandemin har det blivit möjligt att pausa sina amorteringar. Det kan vara bra att göra det om man saknar en sparbuffert på ett par skattade månadslöner, menar Arturo Arques.         

- Men har man redan en buffert och råd att amortera finns det inga skäl att låta bli. Amorterar man minskar räntekostnaderna samtidigt som möjligheterna att låna mer i framtiden ökar. 

Många svenskar är idag dessutom högt belånade. Svenska hushåll är faktiskt bland de mest skuldsatta i Europa. 

- Man ska inte underskatta att med hög skuldsättning följer hög räntekänslighet. Skulle räntorna stiga med en procentenhet idag handlar det för väldigt många om tusenlappar i högre boendekostnader varje månad, säger Arturo Arques. 


Arturo Arques råd till unga som vill skaffa egen bostad 

  • Lägg upp en plan 
  • Börja spara så tidigt du kan 
  • Ha rimliga förväntningar på ditt första boende. Acceptera att det kanske inte blir ditt absoluta drömboende, men bra ändå. 


Vill du veta mer om vad det kostar att bo på olika platser i landet och vad olika typhushåll har råd med är Swedbanks Boindex en guldgruva. Du hittar den här

Du kan också läsa mer om boende och Boindex i Arturo Arques blogg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan