Stabilare under vintern 
I spåren av global återhämtning har japansk ekonomisk aktivitet stabiliserats under senhöst och vinter. Det omfattar bland annat den för japansk industri viktiga maskinorderingången, samt industriproduktionen. 

- En global långränteuppgång av rätt anledning, det vill säga bättre konjunktursignaler, gynnar japanska aktier, där inslagen av cyklisk industri är stora, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Under vintern har den globala räntemarknaden signalerat framtidsoptimism och förväntningar om högre konsumentpriser. Swedbank är inte övertygad om att rörelsen är uthållig, men oavsett utvecklingen framåt har räntekänsligheten för japanska aktier sannolikt minskat med åren. Den finansiella sektorn har krympt betänkligt i relativ storlek, och svarar för en betydligt mindre del än på tillväxtmarknader och i Europa. Trots bättre global efterfrågan, ligger såväl tillverknings som tjänsteaktivitet endast nära gränsen för expansion.

Vinstutsikterna inför kommande perioder har förbättrats, men utmärker sig inte gentemot andra marknader. Återhämtningen speglar ett globalt efterfrågelyft, bland annat på verkstadsprodukter, bilar och elektroniska komponenter. Den sker från låga nivåer, efter en längre tids svag utveckling.

- Med en stor exportsektor, är den japanska marknaden samtidigt sårbar för bakslag; oavsett hur återhämtningen utvecklas i spåren av pandemin, förblir japansk ekonomi kraftigt stimulansberoende, efter en längre tids svag ekonomisk aktivitet.


De dominerande riskerna med en undervikt i Japan är fortsatt, som vi ser det:

1. Uthållig och bättre än väntad global efterfrågan och prisutveckling, åtföljd av fortsatt stigande långräntor, skulle gynna Tokyobörsen.

2. En förnyad och kraftigt utökad japansk ekonomisk stimulans- och/eller reformpolitik.


- I närtid är punkt ett mest aktuell och värd att ha koll på. En sådan utveckling skulle kunna driva fortsatta utländska inflöden till Tokyobörsen.


Rotation in i värdeaktier
Sedan årets början är avkastningen på den japanska aktiemarknaden för en svensk placerare strax under ett världsindex. Den lokala avkastningen är bättre, men som ofta i en miljö med hög global riskaptit, har den japanska valutan försvagats, och det naggar betydande i kanten på avkastningen i kronor. Sedan globala aktier bottnade i slutet av mars förra året, är underavkastningen däremot markant. I linje med sina globala motsvarigheter, har lägre värderade aktier i början på året hämtat in lite av en längre tids svag relativavkastning. Aktier i japanska finansiella företag har haft en speciellt fin utveckling.

Rekommendation 

- Trots en konstruktiv global miljö för viktiga delar av den japanska aktiemarknaden, ser vi större uppsida på ett par andra konjunkturkänsliga marknader. Värderingsrabatten i Japan har också krympt och utgör inte samma investeringsargument som tidigare, säger Mats Waldemarsson. 

Swedbank rekommenderar fortsatt en undervikt i Japan.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här

Samlingssida om Investeringsstrategin med artiklar och marknadskommentarer 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan