Rikligt belönade
Höstens riskaptit och jakt på avkastning resulterade i kraftigt minskade kreditspreadar, med undantag för en viss uppgång alldeles före det amerikanska valet. Minskade kreditspreadar innebär stigande företagsobligationspriser och investerare blev rikligt belönade inom såväl High Yield (HY) som Investment Grade (IG). 

- Vi har nu åter nått de extremt låga nivåer som rådde före krisen och de stora skillnader mellan rating som uppstod har planat ut. Centralbankernas massiva stimulanser har syftat till att ta ner långräntor och kreditrisk i systemet för att underlätta företagens upplåning, vilket vi måste säga har lyckats väl, säger Daniel Grythberg, investeringsstrateg.

Stödköpen har varit fokuserade på IG, där resan onekligen gått något längre än HY, även om den senare har kommit i kapp och gynnats av positiva spridningseffekter.

Centralbankernas stödköp väntas inte avta i närtid på någon sida av Atlanten; att dra undan ”life support” när återhämtningen är bräcklig kan bli ödesdiger. I själva verket kan programmen utökas, och en eventuell isärspreadning vid ny oro kan bromsas något.


Bräcklig avkastning framåt 
Den senaste tidens snabba uppgång i inflationsförväntningar och långränta har riktat ett ännu tydligare fokus på centralbankerna. Kommer de att känna sig tvingade att intervenera eller låter de ekonomierna gå på högtryck för att få fart på den envist låga inflationen? I USA blev svaret det senare, när Fedchefen Powell något överraskande undvek att tala ner den senaste tidens starka ränteuppgångar.

Intressant nog så ligger de amerikanska inflationsförväntningarna på fem års sikt kring 2,5 procent, men strax därunder på tio års sikt. 

- Detta rimmar med Feds tidigare budskap att de kommer se på inflationen som genomsnitt över en viss tid och kommer således låta den ”skena iväg” tillfälligt för att sedan falla tillbaka. 

I Europa har ledamöter i ECB gjort tvetydiga uttalanden, och undvek i viss mån att adressera frågan. Det dröjde något innan de klev in på riktigt och pressade ner långräntorna genom att avverka mer av pandemiprogrammet PEPP i närtid. 


Rekommendation
Vi hade en tydlig övervikt inom företagsobligationer under större delen av 2020, egentligen något längre än vi var bekväma med. Återhämtningen var stark och gick längre än många trodde. Stödet från centralbankerna var massivt, återhämtningen var hyggligt sund och riskaptiten mycket stor. Vi nådde dock vägs ände i januari, och ser nu en svag utveckling framför oss.

- Den rådande neutrala vikten är inte övertygande. Minsta ökning i kreditspreadarna kommer att leda till utebliven avkastning, eller till och med förlust, inom IG.

Samma sak gäller vid fortsatt stigande långräntor, något vi sett framför allt i USA. Med bakgrund av detta och den riskaptit som fortsatt råder i jakten på avkastning ökar vi vår övervikt i HY ytterligare ett steg.

- HY har en lägre duration och ratingkvaliteten inom segmentet har faktiskt ökat som en följd av ”Fallen Angels”, det vill säga bolag som hade en IG-rating före krisen, men som nu klassas som HY. Vi föredrar den långt mer likvida internationella marknaden framför den svenska, säger Daniel Grythberg.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här

Samlingssida om Investeringsstrategin med artiklar och marknadskommentarer 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan