Det går en grön våg över hela samhället och intresset för nya hållbara energilösningar är större än någonsin. Klimatfrågan och energiförsörjningen engagerar alltifrån visionära skolelever till rutinerade forskare, och världens ledare och centralbanker fullkomligt öser pengar över den här typen av investeringar. Intresset avspeglas också på börsen, där aktier inom förnybar energi tillhörde förra årets vinnare. 

- Efter en lite skakigare inledning på det här året har värderingen i flera av aktierna nu kommit ned och vi ser därför ett bra läge att ta exponering i denna nya energisektor, säger Maria Wendestam, investeringsstrateg.


Stark tillväxt…
En allt större del av vår energiförbrukning kommer från källor som konstant förnyas naturligt, som till exempel sol, vind, vatten och biomassa – så kallad förnybar energi. I Sverige kommer numera drygt hälften av elproduktionen från förnybara källor (Källa: Vattenfall.se) och på global nivå har förbrukningen ökat med nästan 50 procent de senaste fem åren.

Enligt amerikanska Energy Information Administrations sammanställning, International Energy Outlook, beräknas förnybar energi vara det största energislaget innan år 2050. Och det är bäst det, i alla fall om vi ska kunna hålla överenskommelsen från Parisavtalet. Enligt Parisavtalet ska nämligen den globala temperaturökningen hållas väsentligt under 2 grader Celsius, jämfört med förindustriell nivå, och för att uppnå det behöver utsläppen av växthusgaser vara netto noll omkring 2050. Energiomställningen kommer emellertid inte att ske av sig självt, utan det krävs enorma insatser om vi ska klara den. EU har öronmärkt 30 procent av såväl sin långtidsbudget som återhämtningspaketet till klimatåtgärder och i USA har president Biden lanserat sin klimatplan med föreslagna investeringar på 2000 miljarder dollar.

Den nyinstallerade presidenten har för övrigt precis återanslutit USA till Parisavtalet. Också Kina har svängt i frågan och annonserade i höstas att man avser vara klimatneutrala år 2060. Även centralbankerna satsar grönt och numera är klimatfrågorna en del i det ordinarie arbetet. Bland annat väger både vår egen Riksbank och Europeiska Centralbanken in hållbarhetsaspekter i sina placeringsbeslut. Amerikanska motsvarigheten Fed har hittills varit lite mer avvaktande men att man nyligen anslöt sig till Network of central banks and supervisors for Greening the Financial System ses som en indikation på att man rör sig i samma riktning.

…också på börsen 
Det flödar också kapital till den nya energisektorn via börsen. Många av aktierna inom förnybar energi har haft en fantastisk kursutveckling och det globala indexet MSCI Global Alternative Energy steg förra året med över 100 procent. Efter en smärre nedgång i inledningen av det nya året ser vi nu ett bra tillfälle att gå in i den här typen av bolag. Den underliggande tillväxten är hög och med stora investeringar i form av stimulanser och stödpaket står det klart att det finns mer att hämta. Därutöver, i takt med att tekniken förbättras sjunker kostnaderna för att producera hållbar energi, samtidigt som fossila bränslen blir allt mindre lönsamma. 

- Detta talar sammantaget för att omställningen mot mer hållbara energisystem kommer att fortsätta.


Risker saknas inte…
Med kursdubbleringar och tresiffriga värderingsmultiplar ligger det nära till hands att ställa sig frågan om detta är en börsbubbla. Flera av bolagen saknar fortfarande stabila vinster och många aktier har en värdering som nästintill sätter en förväntan om att bolagen i fråga ska rädda hela planeten. Om bolagen infriar de högt ställda förväntningarna om att finna framtidens lösningar – och det kommer några av dem sannolikt att göra – så är en hög värdering fullt rimlig. Det är likväl långt ifrån alla som kommer lyckas och där kommer fallen bli desto större. 

- Vi tror inte på något sätt att förnybar energi som investeringstema utgör en börsbubbla men det finns tveklöst bubbeltendenser i enskilda aktier. Det gäller således att vara selektiv och diversifierad i sina aktieval och ha en lång investeringshorisont. En fond inom området är ett bra alternativ för att sprida riskerna.


…men trenden är alltjämt stark 
Det är ett faktum att förnybar energi är en global megatrend som kommer att vara avgörande för vår framtid under många år. När en dominerande del av världsekonomin förbundit sig att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 30-40 åren innebär det att klimatsektorn måste växa kraftigt – flera gånger global BNP. Området växer så det knakar och med det politiska stödet i ryggen torde även den sista tvivlaren acceptera att förnybara energilösningar är allt annat än en fluga.


Vår rekommendation 
För exponering mot ovanstående mestadels attraktiva och strukturella trender rekommenderar vi den globala sektorfonden Swedbank Robur Transition Energy.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här

Samlingssida om Investeringsstrategin med artiklar och marknadskommentarer 

Läs mer om Swedbank Robur Transition Energy här

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
-0,76%
3 mån
-9,17%
i år
-4,09%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,70
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, t…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan