Spänningen inför det fjärde kvartalets rapportsäsong var mycket hög, likt den varit inför tidigare rapportsäsonger sedan pandemin bröt ut. Nu när bolagen rapporterat och läsarna fått tid att smälta informationen så är en intressant fråga om den förändrat deras syn på börsen, och i så fall hur då?

Svaren på förra veckans fråga visar att en klar majoritet av läsarna, 76 procent av de svarande, har kvar samma syn på börsen som innan rapportsäsongen. Bland dessa är den överväldigande delen antingen positiva eller neutrala. 40 procentenheter uppger nämligen att de är fortsatt positiva, följda av 30 procentenheter som är fortsatt neutrala. Endast 5 procentenheter av de svarande är fortsatt negativa. 

Bland den mindre men förvisso inte obetydliga grupp på 24 procent av de svarande som faktiskt bytte uppfattning till följd av rapportsäsongen skönjs en tydlig slagsida åt det positiva hållet. 18 procentenheter uppger nämligen att de blivit mer positiva, medan 6 procentenheter säger att de blivit mer negativa. 

Summa summarum ser alltså inte rapportsäsongen ut att ha vållat alltför stora överraskningar bland läsarskaran. De flestas förväntningar på börsen ser ut att vara antingen positiva eller neutrala.  


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga: 

Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen?

  • Ja, till mer positiv 18%
  • Ja, till mer negativ 6%
  • Nej, fortfarande neutral 30%
  • Nej, fortsatt positiv 40%
  • Nej, fortsatt negativ 5% 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan