Den första frågan i quizen löd ”vilket av dessa är inte ett investmentbolag?” och listade Kinnevik, Intrum och Investor som svarsalternativ. Rätt svar av dessa är Intrum, som snarare ägnar sig åt kredithantering och inkassoverksamhet än investeringar, medan Kinnevik och Investor däremot i allra högsta grad är investmentbolag. Den klara majoritet av läsarna som svarade Intrum, 78 procent, hade således rätt. 


Den andra frågan var ”vad är EBIT?” och listade rörelseresultat, resultat efter räntor och skatter, samt sammanlagd försäljning som svarsalternativ. Här gick dock en hel del läsare bet, troligtvis då svarsalternativen är lite luriga. Rätt svar är att EBIT är ett mått för rörelseresultat, och mer exakt står för resultatet före räntor och skatter. Inte resultatet efter räntor och skatter, vilket var det mest populära alternativet med 49 procent av svaren. Enbart 41 procent av de svarande hade därmed rätt. 

Lär dig mer om nyckeltal och aktier i Swedbanks Aktieskola


Den tredje frågan var ”vilket bolag passar inte in?” och hade alternativen Nobina, Traton, och Fagerhult. Här listade 54 procent av läsarna korrekt ut att det var Fagerhult som skulle bort. Anledningen är nämligen att både Traton och Nobina håller på mycket med bussar: bygger dem i fallet Traton*, och kör dem i fallet Nobina. Fagerhult ägnar sig däremot åt lampor och belysning och har inget särskilt med bussar att göra. 


Den fjärde frågan var ”vilken fond har gått bäst de senaste tre månaderna?” av Swedbank Robur Microcap, Swedbank Robur Kinafond A, och Swedbank Robur Exportfond A. Även här hade en klar majoritet av de svarande rätt, 59 procent, då de korrekt prickade in att det var Swedbank Robur Microcap. 


Den sista frågan var ”vilken dag uppdateras normalt Swedbanks Fokusportfölj?” och listade första dagen i månaden, varannan tisdag, och onsdag eftermiddag som alternativ. Här är rätt svar varannan tisdag, vilket spikades av exakt 50 procent av de svarande. Uppdateringar varannan tisdag är alltså normalfallet, vilket nämns i frågan. Fokusportföljen kan dock uppdateras vid andra tidpunkter. 

Kom till Swedbanks Fokusportfölj den 9 mars


Summa summarum ser det alltså ut som att de flesta läsare hade rätt många rätt i förra veckans quiz. De korrekta alternativen fick flest röster på samtliga frågor förutom den om EBIT, där svaren som sagt var lite luriga. 

Idag släpper vi en ny quiz som du kan gå in och svara på. Passa på!


* Tillsammans med andra sorters fordon. 

 

Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans quiz:

1. Vilket av dessa är inte ett investmentbolag?

 • Kinnevik 14% - Fel
 • Intrum 78% - Rätt
 • Investor 8% - Fel


2. Vad är EBIT?

 • Rörelseresultat 41% - Rätt
 • Resultat efter räntor och skatter 49% - Fel
 • Sammanlagd försäljning  10% – Fel


3. Vilket bolag passar inte in?

 • Nobina 14% - Fel
 • Traton 32% - Fel
 • Fagerhult 54% - Rätt


4. Vilken fond har gått bäst de senaste tre månaderna?

 • Swedbank Robur Microcap 59% - Rätt
 • Swedbank Robur Kinafond A 31% - Fel
 • Swedbank Robur Exportfond A 10% Fel


5. Vilken dag uppdateras normalt Swedbanks Fokusportfölj?

 • Första dagen i månaden 34% - Fel
 • Varannan tisdag 50% - Rätt
 • På onsdag eftermiddag 16% - Fel


Kom till förra veckans quiz genom att klicka här

Microcap

i år
+8,23%
3 år
+144,53%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
262,40
sharpe
1,62
förv.avg.
2,00%
Microcap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små bolag (s.k. microbolag) i olika branscher i Nor…

Kinafond A

i år
+8,23%
3 år
+51,08%
5 år
+152,08%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
447,36
sharpe
0,93
förv.avg.
1,42%
Kinafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar brett i stora bolag i olika branscher i…

Exportfond A

i år
+14,94%
3 år
+60,87%
5 år
+117,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
215,08
sharpe
0,87
förv.avg.
1,25%
Exportfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och s…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan