Aker Solutions tar sig tillbaka in topp 20 över de mest ägda norska aktier bland våra Swedbank- och Sparbankskunder. Antalet ägare ökade med 15,9 procent föregående månad. Bolaget rapporterade under februari resultat för det fjärde kvartalet 2020, vilka var i linje med förväntningarna. Aker Solutions meddelade även att bolaget säkrat en avsiktsförklaring med Equinor för arbete på plattformar i Norge. Kontraktsvärdet beskrevs av bolaget som ”mycket stort”.

Den norska sportvarukejdan XXL ökade antalet aktieägare med 12,4 procent under februari. Rapporten för det fjärde kvartalet visade att omsättningen ökat jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige växte XXL tre gånger marknaden under 2020. Försäljningen inledningsvis 2021 har ökat med 50 procent i till följd av ett kallt och vintrigt väder.

Ny på topplistan är teknikbolaget Pexip Holding. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar för videokommunikation, riktade mot företagskunder. Kommunikationstjänsterna finns globalt, men störst verksamhet finns på den europeiska marknaden. Antalet aktieägare ökade med hela 114,6 procent den gångna månaden. 

Bolag Ägandeför.
föreg. mån.
Rek Pris Målkurs Uppsida *
1 NORWEGIAN AIR SHUTTLE -0,8%
2 NEL ASA -1,2% Minska 25,07 20,00 NOK -20,2%
3 TOMRA SYSTEMS ASA 1,3% Köp 406,00 425,00 NOK 4,7%
4 NORSK HYDRO 2,5% Köp 53,64 48,00 NOK -10,5%
5 KONGSBERG AUTOMOTIVE 3,5% Köp 2,86 4,25 NOK 48,9%
6 EQUINOR ASA -2,4% Köp 162,92 185,00 NOK 13,6%
7 MOWI ASA -6,6% Köp 207,20 235,00 NOK 13,4%
8 SCATEC ASA 1,5% Köp 265,00 390,00 NOK 47,2% 3
9 ORKLA 2,8% Minska 85,32 78,00 NOK -8,6%
10 XXL ASA 12,4% Behåll 18,88 21,00 NOK 11,2%
11 REC SILICON ASA -0,4% Behåll 17,59 10,00 NOK -43,2%
12 STRONGPOINT ASA -0,5%
13 NORDIC MINING ASA -1,9% 2,48
14 DNO ASA -3,3% Behåll 9,25 8,50 NOK -8,1%
15 TELENOR 2,2% Behåll 152,05 155,00 NOK 1,9%
16 AKER BP ASA 0,0% Köp 231,50 275,00 NOK 18,8%
17 VEIDEKKE -2,7% Behåll 127,60 121,00 NOK -5,2%
18 PEXIP HOLDING ASA 114,6%
19 LERøY SEAFOOD GROUP -0,6% Köp 74,50 78,00 NOK 4,7%
20 AKER SOLUTIONS ASA 15,9% Köp 14,29 18,00 NOK 26,0%
Bolag och dess förändringar uppdaterades torsdagen den 4 mars 2021 kl. 09:30.
Rekommendationslistan uppdaterades i dag 08:34.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan