Mest köpta och sålda aktier under vecka 12

Handelsaktiviteten var ånyo på en hög nivå under förra veckans varannandagshandel. Positiv makrostatistik blandades med halvledarbrist, stopp i Suezkanalen och stigande räntor, viket fick börshumöret att pendla under veckan. Investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna såg nedgångarna som köptillfällen och fyndade rejält när Volvo backade efter att ha varnat om produktionsstörningar. Vid veckans slut hade optimisterna avgått med en klar seger och investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettoköpte aktier i stor skala..

Volvo är veckans mest köpta aktie när investerarkollektivet fyndköpte i samband med kursraset förra tisdagen efter att bolaget meddelat produktionsstörningar under andra kvartalet till följd av halvledarbrist. Vi upprepade dock rekommendationen Köp efter nyheten.

Läs mer: Halvledarbrist påverkar Q2-produktionen

Swedbank backar en position och är veckans näst mest köpta aktie när investerarkollektivet behåller den positiva synen.

Industrivärden tar sig in på den sista pallplatsen. Intresset för aktien är fortsatt stort och substansrabatten är på väg ned.

Läs mer om: Industrivärden

Assa Abloy klättar en position och är veckans mest sålda aktie. Nyligen sänkte vi riktkursen till 220 SEK och rekommendationen till Behåll, då vi ser en risk att kostnadsinflationen i insatsvaror sätter press på marginalutvecklingen. Förra veckan fick Assa Abloy lämna vår Fokusportfölj.

Läs mer: Låsta möjligheter

Nordea tar silverplatsen när investerarkollektivet minskar efter stark kursutveckling.

Läs mer om: Nordea

AstraZeneca backar två positioner och är den tredje mest sålda aktien under den gångna veckan. Turerna kring bolagets covid-19-vaccin fortsätter och ännu pågår utredningar av potentiellt allvarliga biverkningar.

Läs mer om: AstraZeneca

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 12

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan