Mest köpta och sålda aktier under vecka 8

Handelsaktiviteten tog fart igen förra veckan när stigande amerikanska långräntor skapade viss oro. Investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna såg det som ett tillfälle att öka innehaven och stuva om i portföljerna. Vid veckans slut hade optimisterna avgått med en förhållandevis knapp seger och investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettoköpte åter aktier.

AstraZeneca är veckans mest köpta aktie. Investerarkollektivet fyndar i aktien som utvecklats svagt efter att bolaget meddelat förvärvet av Alexion. Efter Q4-rapporten bedömde vi att aktien var prisvärd och upprepade rekommendationen Köp.

Läs mer: Bra intäkter, inte mycket uppsida i vinsten per aktie

Telia intar silverpositionen och är veckans näst mest köpta aktie. Optimisterna sätter tilltro till den nya ledningen som har för avsikt att genomföra en total förvandling av bolaget.

Läs mer: Extrem makeover...

Volvo tar den sista pallplatsen och är veckans tredje mest köpta aktie. Vi delar investerarkollektivets positiva syn, trots att Volvo nyligen bekräftade produktionsstörningar.

Läs mer: Bekräftar produktionsstörningar

Swedbank är veckans mest sålda aktie när investerarkollektivet ånyo byter uppfattning och säljer av en del av de innehav som ackumulerats de senaste veckorna.

H&M avancerar en position och är veckans näst mest sålda aktie när investerarkollektivet minskade innehaven i aktien som fortsätter att utvecklas starkt..

Läs mer: Vinståterhämtning de kommande åren

Scandic Hotels är veckans tredje mest sålda aktie. Aktien har gått starkt efter Q4-rapporten där bolaget förväntade sig en återhämtning andra halvåret.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 8

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan