Swedbank Robur Microcap startade i maj 2017 och investerar i Nordens minsta och samtidigt mest innovativa bolag och har även möjlighet att investera i onoterade bolag. I dagsläget återfinns många av investeringarna inom IT, hälsovård, konsumenttjänster och produkter men även inom Industri, finans och råvaror.

- Jag letar efter investeringar brett i alla branscher men strävar efter att fokusera kapitalet till ett fåtal investeringar och då väljer jag de vilka jag bedömer har den största avkastningspotentialen oavsett vilken bransch de tillhör. Dock är det viktigt att bolagens bransch är under strukturell tillväxt snarare än cyklisk, samt att bolagen har en stark affärsmodell som är hållbar över tid, berättar Microcaps förvaltare Henrik Carlman.

Ända sedan start har det varit klart att fonden kommer att stänga för ytterligare insättningar när fondförmögenheten överstiger 2,5 miljarder, och därför stängde fonden per den 22 december 2020 för nya insättningar. I dagsläget är fondförmögenheten uppe i över tre miljarder.

- Alltid trist när inte ytterligare andelsägare har möjlighet att investera i fonden men vi gör det för att säkerställa att den inte blir för stor så att jag kan fortsätta att investera i de allra minsta och mest spännande bolagen, säger Henrik Carlman.

Utvecklingen i fonden har det senaste året varit mycket stark med en avkastning om cirka 75 procent samtidigt som fondens jämförelseindex ökade med cirka 21 procent. Fondens starka utveckling kommer bland annat av att fonden investerar i branscher med strukturell tillväxt, vilka påverkats mindre negativt av covid-19-pandemin och i vissa fall även gynnats av den. Covid-19 har inte bara skapat problem i världen, det har även gjort att vi i samhället tagit mycket snabba utvecklingskliv inom visa områden. Exempelvis har användandet av digital teknik för kommunikation och handel ökat och förmågan att snabbt diagnostisera olika sjukdomar inom vården har förbättrats.

Swedbank Robur Microcaps utveckling sedan start. Källa: Prisma

– Många företag som jag träffar pratar om att deras branscher har tagit utvecklingsprång motsvarande två, tre år under 2020, vilket lett till en kraftig ökning i efterfrågan på deras produkter och tjänster. Detta är kanske tydligast i fondens investeringar i norska företaget Zaptec och svenska Cellink, som båda har lyckats växa organiskt med över 60 procent trots pandemin. Generellt gynnas fondens investeringar när utvecklingsprång tas, givet fondens fokusering på att investera i företag med framtiden för sig, berättar Henrik Carlman.

Marknadsläget just nu är ovanligt hett och det genomförs börsintroduktioner i ett tempo som aldrig setts tidigare. Värderingarna är höga och förväntningarna i marknaden är väldigt uppskruvade. Dagligen får Henrik frågor om aktier av personer som aldrig investerat tidigare och som nu känner att de själva vill vara med i marknaden. I sådana här lägen är det lätt att tänka på andra skickliga erfarna investerares visdom. Warren Buffet har sagt följande:

"Most people get interested in stocks when everyone else is. The time to get interested is when no one else is. You can't buy what is popular and do well."

Portföljen består i dagsläget av ett knappt 50-tal bolag ett av de nyare bolagen är svenska Devyser. De är verksamma inom området gensekvensering och utvecklar och tillverkar testkit samt analysmjukvara för labbtester av vissa typer av cancer och ärftliga sjukdomar. Gensekvensering (NGS) är en metod som spås få ett mycket stort genomslag i vården då den kan hjälpa till att identifiera sjukdomar i förhand, till exempel genom screening av vissa gener.

– Devyser är min senaste investering i ett onoterat bolag. Det är ett bolag som under många år vuxit i tvåsiffriga tal med lönsamhet, men det är först på senare år som marknaden verkligen tagit fart i takt med att kostnaden för gensekvensering minskat. Bolaget har tester för mycket intressanta nischer och marknaden är expanderande. Det är ett mycket intressant företag, berättar Henrik Carlman.

Ett annat intressant område är e-handel, ett segment som fått ett stort uppsving under covid-19. Ett företag inom det området som framtiden verkligen ser intressant ut för är det svenska företaget Litium. De säljer en mjukvaruplattform som e-handlare kan använda sig av.

- Själva tekniken i webbutiken är inte det som e-handlare fokuserar på för att lyckas med sin affär, men man är väldigt beroende av att den fungerar väl, vilket Litiums produkt gjort i många år. Tillväxttakten i branschen har varit god och kan mycket väl accelerera i spåren av pandemin, menar Henrik Carlman.

Som tidigare entreprenör har Henrik många erfarenheter med sig som kommer väl till pass i rollen som förvaltare. Att investera i aktier är att investera i företagande och värdet av aktietillgången kommer att avgöras av hur väl företaget utvecklas.

– Jag har stor nytta av den bakgrunden. När man själv varit operationell och fått hantera alla praktiska utmaningar som företagande innebär så förstår man möjligheter och svårigheter för företag bättre än om man endast har en finansiell bakgrund, anser Henrik Carlman. I Microcaps fall tror jag att dessa erfarenheter är väldigt viktiga då det hjälper mig att förstå affärsmöjligheter och risk bättre, och därmed även när jag som förvaltare skall hjälpa bolagen med nyinvesteringar för expansion eller när det är dags att ta det lite lugnare. Min erfarenhet är att investeringar i Microcapfonden kräver mer engagemang och ett närmare samarbete mellan företagare och förvaltare än vad det gör med stora bolag. Lyckas jag uppnå det är det min övertygelse att företaget kan utvecklas bättre och avkastningen blir därmed högre över tid.

Fondens strategi är att investera i de minsta bolagen, gärna ägarledda, med bevisade affärsmodeller under kraftig tillväxt på och utanför börs i Norden. Detta är bolag som har en potential att bli signifikant mycket större. Om investeringen dessutom kan bestå över tid finns en mycket stor avkastningspotential i dessa företag. Strategin att investera i denna typ av bolag ändras inte utifrån marknadsläge eller annat utan ligger fast.

- Det är min personliga övertygelse att detta är den bästa strategin för att skapa långsiktigt överlägsen avkastning i Microcap. Jag hoppas att alla mina nuvarande medandelsägare är kvar i fonden lång tid framöver och att vi under denna tid kan skörda fina framgångar tillsammans, avslutar Henrik Carlman.


Fotnot: Microcap är sedan den 22 december 2020 stängd för ytterligare insättningar. Har du frågor om fonden så ta vänligen kontakt med din rådgivare i Swedbank eller sparbankerna.

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+3,78%
3 mån
+8,23%
i år
+8,23%
1 år
+109,69%
3 år
+144,53%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
262,40
sharpe
1,62
förv.avg.
2,00%
Microcap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små bolag (s.k. microbolag) i olika branscher i Norden med tonvikt på Sverige, vilka vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,1 procent av den…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan