Swedbank Robur Småbolagsfond Norden investerar framförallt i små och medelstora nordiska bolag och är idag en av de större på den svenska fondmarknaden. Den välmeriterade förvaltaren Marcus Rylander menar att det är utmanande att investera i småbolag i den nordiska regionen då det finns så många bolag - över 500 - att välja mellan. Marcus lyfter här fram två nya innehav och två existerande där fonden ökat rejält efter rapportsäsongen.

Jag har nyligen gjort min första investering i norska Nordic Semiconductors – en ledande utvecklare av lågenergiförbrukande datachip som kan användas i ett myller av uppkopplade konsumentprodukter som vi använder varje dag. Det är ett tillväxtbolag av god kvalitet med potential att fortsatt växa 20-30% per år kommande år. Jag träffade bolaget första gången för några år sedan och jag måste erkänna att jag borde investerat redan då. De har levererat mycket bättre än vad jag då trodde möjligt. Jag tror att antalet smarta produkter i våra hem och omvärld fortsatt kommer växa kraftigt och Nordic Semiconductors är duktiga på att specificera in sina chip i ledande produkter som kan komma att lanseras även framöver av globalt ledande kunder som Logitech och Samsung men även en bredd av andra mindre kunder.

Tillsammans med andra Roburfonder (Ny Teknik och Folksam LOs pensionsfonder) så deltog jag i börsintroduktionen av svenska teknikbolaget CINT. Det är ett unikt bolag med en god historik och tillväxt som tyvärr noterades lite på toppen av ”tech-sentimentet” i februari men som ännu handlas över introduktionskursen i alla fall. CINT är ett mjukvarubaserat bolag som hjälper kunder med internetbaserade målgruppsundersökningar på global basis. Bolaget bygger ett svårslaget intelligent nätverk och tillväxtutsikterna är bedömer goda för lång tid framöver.

Bland existerande innehav kan nämnas Storytel och Tomra där jag har ökat meningsfullt de senaste veckorna.

Storytel är ett unikt svenskt entreprenörslett tillväxtbolag där jag tror att fokus i år kommer att bli på en acceleration av tillväxten i antalet abonnenter internationellt. De har under lång tid byggt upp en ljudboksplattform för att kunna växa i många länder och jag tror att det är i år vi kommer att få se början på den riktiga globaliseringen av företaget. De tog nyligen in 1,2 miljarder kronor och har nu starka finanser för att öka tillväxten. Aktien har inte utvecklats i linje med tillväxten det senaste halvåret. Givet hur många andra digitala tillväxtaktier har utvecklats så anser jag att det både finns en uppvärderingspotential och en fundamental tillväxtpotential härifrån vilket är en bra utgångspunkt för god aktieavkastning.

På temat hållbar resursanvändning så tycker jag att norska Tomra har kommit lite i skymundan av ett myller av börsintroduktioner som gjorts inom hållbarhetsområdet, speciellt i Norge. Inget av de nya bolagen på hållbarhetsområdet som jag har tittat på har en så stark marknadsposition, gedigen historik och finansiell kvalitet som Tomra har. På området pantmaskiner är de dominerande och höglönsamma men de har också många andra produkter som tar sikte på en så kallad cirkulär användning av jordens resurser. PET-flaskor, som har varit i fokus när det kommer till plaståtervinning, utgör t ex bara 10 procent av plastproblematiken i världen och Tomra kommer framöver att komma med fler innovationer kring återvinning av plast, metaller och sortering av mat, områden där bolaget redan idag är en ledande aktör. Tomra har av olika skäl haft ett par mellanår tillväxtmässigt men det finns nu starka cykliska och strukturella anledningar till att vi kommande år kommer att se en tillväxtacceleration vilket jag tror kommer återuppväcka intresset för aktien.

Till det dagliga arbetet hör att ständigt finjustera i portföljen. Under en längre tid har jag vid valda tillfällen tagit hem vinster inom ”digital underhållning” och sålt lite i bolag såsom Embracer, Paradox, NENT och Kambi men också i en del ”dyra” aktier såsom MIPS, Biogaia och Ambu, där det sista försvann ur portföljen helt. Som förvaltare så gör jag kontinuerligt många små justeringar och det kan handla om att vissa aktier blivit för dyra, att bolaget inte riktigt levererat enligt plan, att portföljen har för stor dominans mot vissa slutmarknader eller en kombination av detta och då får det finansiera nya idéer där fokus är på rimligt värderade tillväxtbolag som passar bra in i portföljen ur perspektivet 3-5 år eller mer.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A

1 mån
+6,90%
3 mån
+13,94%
i år
+14,49%
1 år
+87,02%
3 år
+83,57%
5 år
+144,03%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
285,17
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället up…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan