Den senaste tidens uppmärksamhet kring kraftiga kursrörelser i vissa aktier kopplade till aktivitet i nätforum har gjort frågan kring vad man får och inte får göra på börsen extra angelägen. Hur ser då regelverken ut, och vilka råd överlag kan man ge till undrande börssparare? Aktiellt intervjuar Eric Henebratt och Jonatan Vikman på Swedbank Group Compliance.


Marknadsmissbruk är ett vanligt begrepp när det handlar om oegentligheter på börsen. Vad är detta?
– Marknadsmissbruk är olagligt och kan delas upp i två sorters brott. Insiderhandel och marknadsmanipulation. Insiderhandel innebär kort sagt att man har tillgång till icke-offentlig information som kan påverka aktiekursen för ett företag, och agerar på den. Detta är särskilt viktigt att vara medveten om ifall man står med på insiderlistor hos ett bolag, men det bör tilläggas att lagen faktiskt även gäller om man till exempel skulle råka höra hemlig information i korridoren eller liknande. Det egna ansvaret är stort, säger Eric Henebratt. 

– En ytterligare viktig detalj är att lagen om marknadsmissbruk även gäller köp och sälj ordrar, inte bara genomförda köp och sälj. Som att dra tillbaka en köporder för att man fått insiderinformation som tyder på att kursen för ett bolag kommer att gå ner till exempel, tillägger Eric Henebratt.  


Marknadsmanipulation är alltså den andra sortens marknadsmissbruk. Vad innebär då detta?
– Lagarna kring marknadsmanipulation är kanske de viktigaste att känna till. Marknadsmanipulation handlar om att skapa vilseledande eller falska signaler om ett finansiellt instruments (som en akties) pris, utbud eller efterfrågan. Så det är en ganska bred definition. Här är det viktigt att tillägga att det inte behöver bevisas att den som är anklagad gjorde det med uppsåt att vilseleda marknaden, det som spelar roll är hur marknaden uppfattar agerandet, säger Jonatan Vikman. 

– Ett typexempel på vad folk kan fällas för är handel med så kallade ”enpetare”, alltså att köpa eller sälja väldigt små poster i ett bolag, kanske bara en enda aktie, på ett sätt som kan skapa missvisande signaler för köp- eller säljkursen. Detta kan vara olagligt beroende på omständigheterna. Särskilt om det görs gång på gång, i samband med börsöppning eller stängning, eller i ett bolag där aktierna inte handlas så ofta, säger Jonatan Vikman. 


Hur ser påföljderna ut för den här sortens brott?
– Banker och börser har system för att övervaka sådant här, och vi kan stänga av kunder om vi ser att handeln går över styr. Framför allt kan myndigheterna agera. Dels i form av vanliga åtal med böter och potentiellt även fängelse i sista led. Men Finansinspektionen kan även dela ut ”sanktionsavgifter” som förvisso inte räknas som vanliga domar som syns i brottsregistret, men som däremot brukar handla om väldigt kännbara belopp. Beloppen brukar ligga runt 70 000 kronor, men kan givetvis bli betydligt högre, säger Eric Henebratt.

– En annan sak att tillägga är att de som äger utländska aktier omfattas av det landets lagstiftning kring marknadsmissbruk för aktierna i fråga, säger Jonatan Vikman. 


Hur ser då regelverken ut kring den senaste tidens uppmärksammade kursrusningar i vissa bolag, som eldats på av inlägg i nätforum och andra sociala medier? Är detta tillåtet, och hur bör sparare förhålla sig till sådant här?
– Svaret är att det är en juridisk gråzon. Det är ju inte olagligt att bara säga att man tycker om eller tror på en aktie, men däremot att vilseleda marknaden. Det finns dock inte så mycket juridisk praxis kring var dessa gränser ska gå när det kommer till inlägg på sociala medier, bloggar och liknande, då kursrörelser kopplade till dessa är ett rätt nytt fenomen. Ekobrottsmyndigheten (EBM) kommer dock fokusera mer på de här frågorna framöver, och de råder folk att tänka efter och vara försiktiga med vad de skriver och läser. Det är vårt råd också. Var på den säkra sidan, säger Eric Henebratt. 

– Just att tänka efter på vad du läser är vårt viktigaste råd till dig som är börsintresserad. Det är stor skillnad på om avsändarna är analytikerhus eller banker eller liknande, som bör vara medvetna om  lagar och regelverk kring hur de får agera, jämfört med helt okända avsändare där du inte har någon aning om vad de har för avsikter med att skriva som de gör. Det finns ju ingen hjälp att få om du förlorar en massa pengar på grund av sådant, säger Jonatan Vikman. 

– Med det sagt bör du göra egen research om placeringar och bilda dig en uppfattning även när du hämtar information från mer reglerade källor, tillägger Jonatan Vikman. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan