Försäkringar ger ett viktigt ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser och nästan alla som bor i Sverige har en hemförsäkring. När man flyttar, liksom när man får ändrade familjeförhållanden, är det bra att se över sin hemförsäkring. Det är nämligen skillnad på vilken försäkring man behöver beroende på typ av bostad. 

Till skillnad från den som hyr sin bostad så är den som äger en bostadsrätt ansvarig för ytskikt och fast inredning i bostaden. Det gäller till exempel rördragning, fläktsystem, handfat, toalett och köksskåp samt tätskikt i badrum. 

- En vanlig hemförsäkring täcker inte skador på ytskikt och fast inredning. Därför behöver man en hemförsäkring med bostadsrättstillägg som ger ett ekonomiskt skydd även vid sådana skador, säger Joakim Wikholm, produktansvarig för hemförsäkringar på Swedbank. 

I vissa fall kan din bostadsrättsförening ha tecknat en gemensam försäkring som gäller för  föreningens alla medlemmar. Men då det kan skilja sig åt mycket mellan villkoren och självrisker, så det kan vara värt att ha en egen hemförsäkring för bostadsrätt om de villkoren är bättre än föreningens försäkring. 

Läs mer om hemförsäkring för bostadsrätt  här

Läs mer om hemförsäkringar här 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan