Hållbara investeringar – så bidrog vi till en bättre värld under 2020

- Vårt fokus är att investera i bolag med hållbara affärsmodeller och hållbarhet handlar om vad vi tillsammans har för möjligheter och ansvar. I september kunde vi stolt presentera att de sex nya Access Edge-fonder förvaltas i linje med Parisavtalet. Vi presenterade även en ny fond, Swedbank Robur Transition Energy, som investerar i bolag som bidrar till framtidens energiförsörjning. Detta är två konkreta exempel på hur vi kan bidra. Andra sätt är exempelvis de nya strategier vi arbetat fram under året, som ska komplettera vår Policy för ansvarsfulla investeringar och klargöra våra metoder för hur vi integrerar hållbarhet i all vår förvaltning. Vi vill som kapitalförvaltare ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi vill bidra till en omställning mot en mer hållbar värld genom att skifta våra investeringar till hållbara alternativ och påverka andra aktörer att göra detsamma.

- Vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar ger både styrka och en gemensam drivkraft. Det är precis så jag upplevde vårt arbete på Swedbank Robur under förra året. Vi har ytterligare definierat vår värdegrund och vad som är viktigt för oss när vi gör en investering. Vi vill investera i verksamheter som bedriver Good Business, Clean Business och Fair Business, säger Pia Gisgård, chef för hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet i rapporten Hållbara investeringar 2020.

Swedbank Robur som ägare

I rapporten Tillämpning av principer för aktieägarengagemang 2020 beskriver vi hur Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang har tillämpats under 2020.

- Som en av börsens största ägare har Swedbank Robur en naturlig plattform gentemot bolagen, både i valberedningar och genom andra dialoger. Vårt arbete handlar om att långsiktigt trygga företagens överlevnad och i förlängningen skapa ekonomisk trygghet för våra kunder, säger Marianne Nilsson, ägarstyrningsansvarig, Swedbank Robur.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfullt ägande i rapporten Tillämpning av principer för aktieägarengagemang 2020.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan