Robur Topp 5 (per 2021-02-28):

  1. Microcap +18,2 %
  2. Small Cap USA +16,8 %
  3. Ny Teknik +14,7 %
  4. Småbolagsfond Norden +13,5 %
  5. Kinafond +11,7 %

Microcap 

Microcap har fem stjärnor i Morningstars treårsrating och investerar i små nordiska bolag. Fonden kan även placera en del av fondens innehav i onoterade bolag. Portföljen är koncentrerad, det ingår cirka 20 till 30 bolag i fonden. Nu när det samlade kapitalet i fonden på grund av insättningar i fonden och värdeökningen som varit uppgår till över 2,5 miljarder kronor har fonden stängt för köp.

Läs mer: Fem stjärnor när Microcap handplockar de minsta guldkornen

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+3,78%
3 mån
+8,23%
i år
+8,23%
1 år
+109,69%
3 år
+144,53%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
262,40
sharpe
1,62
förv.avg.
2,00%
Microcap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små bolag (s.k. microbolag) i olika branscher i Norden med tonvikt på Sverige, vilka vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,1 procent av den…


Small Cap USA 

Småbolagsfonden Small Cap USA startade för lite drygt ett år sedan. Fondens första år har till stor del präglats av den skakiga börsen som följt Coronavirusets utbredning. Trots eller kanske till viss del tack vare den turbulenta marknaden har fonden haft en fantastisk utveckling. Detta då förvaltaren Christian Blink kunde dra nytta av den kraftiga nedgången som och de felprissättningar som uppstod i en marknad som styrdes av känslor snarare än fundamentala faktorer i början av 2020. Fonden är en av de fonder som tippades gå bäst 2021 när Swedbank Roburs förvaltningschefer nyligen fick gissa på årets kommande fondvinnare.

Läs mer: Vilken fond kommer att bli vinnare 2021?

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
-2,18%
3 mån
+3,27%
i år
+11,30%
1 år
+77,66%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
157,85
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Storl…


Ny Teknik 

Swedbank Robur Ny Teknik blev nyligen utsedd både till Årets branschfond och till Årets Fond 2020 av fondmarknaden.se. Fonden investerar i små innovativa bolag som är verksamma inom teknik och medicinteknik och har en stor andel bolag som är noterade i de nordiska länderna i portföljen. 

Läs mer: Swedbank Robur Ny Teknik utsedd till Årets Fond Alla Kategorier

Swedbank Robur Ny Teknik A

1 mån
+4,89%
3 mån
+6,08%
i år
+6,74%
1 år
+88,93%
3 år
+151,95%
5 år
+356,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 884,18
sharpe
1,64
förv.avg.
1,25%
Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. …


Småbolagsfond Norden 

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden är en spetsig aktivt förvaltad småbolagsfond med långsiktig placeringshorisont. Förvaltaren Marcus Rylanders inställning är att det aldrig är för sent att ompröva tidigare tankar. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster ofta har ett högt teknikinnehåll. Fonden är en av de fonder som tippades gå bäst 2021 när Swedbank Roburs förvaltningschefer nyligen fick gissa på årets kommande fondvinnare.

Mer om Småbolagsfond Norden: Tre intressanta innehav i Småbolag Norden

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A

1 mån
+7,09%
3 mån
+13,38%
i år
+14,24%
1 år
+84,45%
3 år
+83,17%
5 år
+143,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
284,55
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället up…


Kinafond 

Kinafond investerar precis som namnet antyder främst i kinesiska bolags aktier. Fonden förvaltas av Veronica Yu som har god lokalkännedom om landet. Hållbar tillväxt och långsiktighet är två nyckelord för förvaltaren när hon letar efter bolag att investera i. Veronica Yu förvaltar även Asienfond som också har en hel del kinesiska bolag i portföljen och inte ligger långt efter på listan.

Läs mer om Kinafond och Veronica Yus tre favoritaktier

Swedbank Robur Kinafond A

1 mån
-2,68%
3 mån
-0,75%
i år
+7,88%
1 år
+35,75%
3 år
+50,59%
5 år
+152,07%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
445,89
sharpe
0,93
förv.avg.
1,42%
Kinafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar brett i stora bolag i olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en akti…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan