Det finns mycket som talar för investeringar i småbolag. De är ofta sämre genomlysta eftersom färre analytiker bevakar dem och de har samtidigt en större tillväxtpotential då de växer från en mindre bas. Fonden Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets investeringar drar nytta av tillväxttrenden från två håll: småbolag som är verksamma i växande ekonomier. 

Anmäl dig här för att se sändningen i efterhand

En stor del av portföljen är investerad i Sydkorea och Taiwan. Hur väljer du vilka länder du ska investera i?

-Landsvikten avgörs till allra största del av var det finns intressanta bolag att investera i. En mindre del av valet handlar om hur landets ekonomi och politik ser ut. Vi försöker undvika uppenbart instabila länder där landsrisken är för hög. 

Ett av fondens teman är taiwanesiska teknikbolag. Det låter väldigt specifikt. Varför är just det så intressant?

-Taiwan har sedan 70-och 80-talet utvecklat en mycket stark position inom allt från TV-apparater och datorer till mobiltelefoner. Viktigaste bolaget är TSMC, som är världens i särklass största halvledartillverkare. Förutom att det finns en stor mängd små välskötta teknikbolag i Taiwan så gillar vi även kulturen i bolagen, de är nästan alltid ledda av huvudägaren och har normalt hög direktavkastning.

Tekniksektorn i Taiwan kombinerar flera saker jag gillar med en investering: välskött verksamhet, starka marknadspositioner, stabil tillväxt och dessutom en låg värdering och en fin direktavkastning. I många fall ligger direktavkastningen över 5–6 procent och i dagens lågräntevärld så är det aptitligt.

Hur ser du på den politiska risken i Taiwan?

-Politiska risken i Taiwan är ganska svår att ha någon stark åsikt om. Det finns naturligtvis en liten risk att Kina en dag bestämmer sig för att invadera landet, men det skulle få enorma konsekvenser för Kina självt. De allra flesta av fondens innehav i Taiwan har hela eller en stor del av sin tillverkning i Kina. Kina och Taiwan är ekonomiskt sammanflätade sedan många år tillbaka. Det är bara politiskt de är separerade. 

Vad ser du för risker och möjligheter generellt för småbolag i tillväxtmarknader 2021?

-Risker på börserna i tillväxtmarknadsländerna är till exempel försenade vaccinationer och en utdragen pandemi. Det finns också en risk att det blir ett nytt ”handelskrig” mellan USA och Kina. Generellt är det sämre föreutsättningar för investeringar i tillväxtmarknadsländer i en miljö där kapital flödar ut ur högriskländer till säkrare platser som till exempel Japan, USA och Europa.

Men det finns såklart mycket som talar för en positiv utveckling! Möjligheten att pandemin upphör och att ekonomierna återgår till tillväxt. Räntan är fortfarande låg och inte ett attraktivt alternativ till börsen. Värderingen både vad gäller valutor och börsen är låg i tillväxtmarknadsländer relativt västvärlden.

Anmäl dig här för att se sändningen i efterhand

Här kan du anmäla dig till kommande webbinarium och se fler inspelningar

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A

1 mån
+3,97%
3 mån
+6,97%
i år
+11,83%
1 år
+29,32%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
119,61
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Small Cap Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt med inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 % av fondens tillgångar…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan