Allt är inte svart eller vitt, eller i det här fallet ljusgrönt eller mörkgrönt, när EU:s nya disclosureförordning nu har börjat gälla. Karolina Skog, projektansvarig för implementeringen av Sustainable Finance på Swedbank Robur, menar att det nya regelverket på sikt har potential att utvecklas till ett bra verktyg. I dagsläget ser hon dock att det finns en viss diskrepans mellan EU:s nya märkningar och hur långt fram stora svenska fondbolag redan har kommit i sitt hållbarhetsarbete.  

-Utmaningen med den nya klassificeringen är främst att den inte visar och gör det tydligt för kunderna hur stora skillnader det kan vara mellan ljusgrönt och ljusgrönt. Det kan handla om allt från att en ljusgrön fond exkluderar några få branscher, till att en annan ljusgrön fond har ett extremt fokuserat arbete med påverkan, dialog och krav på en tydlig agenda och plan för omställning. Ändå blir klassificeringen densamma, trots att den ena fonden har ett betydligt starkare hållbarhetsfokus, säger Karolina Skog. 

Stora fondbolag i Sverige ligger generellt sett långt fram i sitt arbete med att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten, och på Swedbank Robur arbetar 80+ förvaltare, hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsspeciallister för att tillsammans stötta och driva bolagen i en hållbarare riktning utifrån Swedbank Roburs roll som stor ägare. 

-Tack vare att vi är Sveriges största fondbolag kan vi ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder och investeringar. Vi har arbetat med påverkan och att integrera hållbarhet i allt från investeringsstrategier, processer och förvaltning under många år, och det är ett kontinuerligt arbete som hela tiden utvecklas och förfinas. Tittar man på stora svenska fondbolag överlag, så kan jag konstatera att det är många av oss som ligger längre fram, bland annat i vårt påverkansarbete, än vad disclosureförordningens parametrar idag tar hänsyn till, säger Karolina Skog. 

I ett första skede har Swedbank Robur valt att vara försiktiga i sin tolkning av kriterierna för ljusgröna respektive mörkgröna fonder. Kriterierna är inte helt tydliga i dagsläget och varje fondbolag har behövt göra sina egna bedömningar. Karolina Skog påpekar att för Swedbank Roburs del, så har det varit centralt att agera ansvarsfullt vid implementeringen av regelverket. Som en följd av det har man valt att till en början hellre göra mer försiktiga initiala bedömningar än tvärtom. Över tid ser hon att regelverket har en bra potential att förfinas och att en praxis kommer att utvecklas, vilket kommer att leda till att vissa av de initiala bedömningarna som gjorts i branschen säkerligen kommer att justeras.  

Här kan du läsa mer om hur vi har arbetat med den nya förordningen: Nytt regelverk ska tydliggöra hur fondbolag arbetar med hållbarhet

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan