I Swedbanks senaste investeringsstrategi rekommenderas en fortsatt övervikt mot den svenska marknaden och Exportfonden ges som affärsförslag med exponering mot svenska exportbolag. Med en hög andel konjunkturkänsliga och högkvalitativa bolag finns det goda förutsättningar för att Sverige kommer kunna fortsätta dra nytta av att världsekonomin och bolagsvinsterna befinner sig i början på en längre period av återhämtning.

Swedbank Robur Exportfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i framgångsrika och innovativa exportinriktade bolag i olika branscher i Sverige. Huvudfokus ligger på stora och medelstora bolag även om fonden också har ett antal viktiga positioner i småbolag. De cykliska konjunkturkänsliga branscherna industri och råvaror väger relativt tungt i fonden men det finns också innehav i mer konjunkturokänsliga branscher som hälsovård, IT och konsument/dagligvaror. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med 40-50 innehav.

Vi har bett fondens förvaltare, Ingemar Syréhn, att berätta lite mer om fonden och dess fördelar.

Varför är svenska exportbolag så heta just nu och hur ser portföljen ut?

-Förväntningarna på en kraftfull global ekonomisk återhämtning med påföljande vinstlyft för exportbolagen är förstås fortfarande en viktig positiv drivkraft.

Därtill finns den också den långsiktiga framgångsfaktorn där Sverige ligger i topp när det gäller innovation. Bolagen har historiskt varit duktiga på att anpassa sig till nya omvärldsförutsättningar och kunnat bygga ledande marknadspositioner och god lönsamhet. Flexibla och hållbara affärsmodeller är förstås oerhört viktig i dessa tider när omvandlingstrycket är så stort i alla branscher.

Trots fondens profil med många traditionella industribolag är min ambition att skapa en bra portföljbalans även för andra typer av marknader genom att periodvis vikta upp de mer defensiva exportbolagen inom exempelvis hälsovård. Därtill väger även teknologisektorn relativt tungt och fonden har kunnat dra nytta av många strukturella tillväxttrender där. Det gäller allt från Hexagons mätteknik till Sinch kommunikationslösningar.

Fondens fem största innehav idag är Volvo, Essity, Atlas Copco, Sandvik och Hexagon. Under hösten viktades verkstadsbolagen SKF och Alfa Laval upp relativt kraftigt och fondens fem största ”övervikter” relativt Stockholmsbörsen är idag Essity, SSAB, SKF, Arjo och Alfa Laval.

Sektorer som inte ingår i fonden är exempelvis banker, fastighetsbolag, investmentbolag, servicebolag, operatörer och handelsbolag.

Hur jobbar du med hållbarhet i fonden?

-Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen även för Exportfonden men här får man tänka lite annorlunda än för en bredare Sverigefond. Industribolag generellt ger ett större klimatavtryck än tjänstebolag men det gör också att klimatvinsterna blir desto större vid de omställningar som bolagen måste göra för att överleva långsiktigt. Denna förflyttning är ett stort fokusområde där exempelvis SSAB:s långsiktiga omställning mot produktion av ”grönt stål” är ett exempel och Volvos ambitiösa satsningar på elektrifiering av lastvagnar ett annat. Det finns också exempel på verkstadsbolag som redan idag kommit att uppfattas som tydliga ”hållbarhetscase” såsom fondens innehav i Munters och Systemair med sina produkter och tjänster inom effektiva luft och klimatlösningar.

Finns det några bolag i portföljen som du tror lite extra på?

-Ska jag lyfta fram några innehav lite extra tycker jag att Volvo, bland de mer cykliska bolagen, fortsatt förtjänar att vara största innehav även om kursen gått mycket bra det senaste året och just nu tyngs av problemen med halvledarbristen i leverantörskedjan och påföljande produktionsstopp som jag hoppas inte blir alltför utdragna. 2020 visade man tydligt att det arbete man bedrivit för att höja lönsamheten över en konjunkturcykel burit frukt. Detta i kombination med den urstarka balansräkningen gör att aktien fortfarande är billig sett till vad man får. Man har också redovisat en mycket förtroendegivande förändringsplan mot elektrifiering även av de tyngsta lastbilarna där man dessutom avser att ta en ännu större marknadsandel än man idag har på dieseldrivet.

En annan av favoriterna är Hexagon, ett bolag i det spännande gränslandet mellan verkstad och IT/teknologi. Vi har varit med på en fantastisk tillväxtresa i bolaget under 20 års tid där aktien har stigit i snitt 25 procent per år! Bolagets inriktning mot mätteknik blir bara mer och mer relevant med ökad digitalisering och automatisering inom en mängd olika områden där Hexagon erbjuder lösningar. Det breda avtrycket i olika branscher ger också många ben att stå på i oroliga tider, vilket märktes under det tuffa 2020. Som för alla tillväxtbolag är värderingen relativt hög men för Hexagon känns den rimlig givet bolagets fortsatt goda framtidsutsikter.

Ett tredje bolag får vara en ”contrarian”, ett bolag vars aktie just nu är iskall på börsen vilket ger en intressant möjlighet att komma in billigt. Dessutom en mer defensiv aktie som kompletterar fondens mer cykliska innehav bra. Det är läkemedelsbolaget AstraZeneca. Läkemedelssektorn generellt har ratats av investerarna under snart ett års tid och AstraZeneca har därtill drabbats extra på sistone av de negativa vaccinnyheterna. Även om det naturligtvis inte är bra om bolaget tappar goodwill på grund av detta så betyder vaccinet i stort sett ingenting för vinstutvecklingen framöver. Istället är det bolagets lyckosamma transformation mot cancerområdet, som snart står för hälften av försäljningen och förväntas ge en god tillväxt kommande år, som borde stå i fokus. AstraZeneca har också en stark närvaro på viktiga tillväxtmarknader såsom Kina där man är ett av de ledande läkemedelsbolagen. Givet bolagets förväntat kommande goda tillväxt framstår värderingen som klart attraktiv även om det naturligtvis kan dröja ett tag innan intresset för sektorn och aktien kommer tillbaka. Men en portfölj ska ju inte bara innehålla det som är hett för stunden.

Vad tror du om framtidsutsikterna för fonden?

-Om vaccinationsprogrammen får fortskrida som förväntat står vi inför en betydande konjunkturell återhämtning och betydande vinstökningar för de konjunkturkänsliga bolagen. En fortsatt mycket tillväxtvänlig politik, främst i USA, gör inte saken sämre. Även om börsen är framåtblickande och redan tagit ut en hel del av detta i förskott borde miljön ändå vara fortsatt gynnsam för de svenska exportbolagen. Detta trots den ganska dramatiska dollarförsvagning vi haft relativt kronan det senaste året. Konjunktur brukar vinna över valuta. 

Swedbank Robur Exportfond A

1 mån
+2,12%
3 mån
+9,33%
i år
+14,83%
1 år
+58,14%
3 år
+55,98%
5 år
+121,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
214,88
sharpe
0,83
förv.avg.
1,25%
Exportfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora framgångsrika och innovativa exportinriktade bolag i olika branscher i Sverige. De cykliska branscherna i…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan