Trots hög smittspridning och ständigt nya begränsande åtgärder återhämtar sig ekonomin i takt med att vaccineringen fortskrider. 

Ekonomin, likväl som bolagens rapporter, bekräftar överlag den optimistiska bilden samtidigt som vissa osunda tecken tydligt ger sig till känna på de finansiella marknaderna. Ett varningstecken, men inte ovanligt i denna fas av uppgången.

Den till synes näst intill obotliga börsoptimismen har hållit i sig under Inledningen av 2021. 

- Vår allokering ökade gradvis aktievikten, under november till januari, och det har betalat sig bra. Med det sagt kan vi ändå konstatera att vi är lite förvånade över att vi egentligen inte sett någon lite längre period av mer ihållande oro på marknaderna, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Allokering. 

Även om Swedbanks syn gällande återhämtning, vinsttillväxt och låga räntor spelar en avgörande roll för allokeringen går det inte att blunda för de risker och den osäkerhet som fortfarande omgärdar ekonomin. Allt sammantaget får situationen beskrivas som extrem och vi ser även tecken på osunda beteenden och orimliga kursrörelser på vissa håll. Det är vi vaksamma på men det är inte tillräckligt för att stoppa de underliggande drivkrafterna.

- Hittills har det visat sig att kortsiktiga nedgångar på börsen ska köpas och så är det ofta i denna fas av långtgående uppgång. Medvetna om att riskerna är höga i detta läge får vi inte heller glömma att det även är just i sådana här situationer som avkastningen ofta är bra. Vi behåller vår tydliga övervikt i aktier


Den långa räntan i fokus
Den långa räntan, framför allt i USA, har på slutet hamnat mycket i fokus. Uppgången i den kan förklaras av en rad olika faktorer och frågan som många ställer sig är naturligt vad kommer härnäst och är uppgången av betydelse för hur vi ska se på allokeringen? 

- Det korta svaret är att vi inte ser någon längre period av stigande långränta framför oss och att nuvarande nivåer inte påverkar den övergripande allokeringen. Centralbanker har varit tydliga med att de kommer hantera en eventuell uppgång om det behövs.

Aktier förblir i vinnarsätet och är därför också fortsatt överviktade i vår allokering. Den begränsade potentialen i räntor gör att de förblir en finansieringskälla. Krediter kvarstår som neutrala.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här

samlingssida om Investeringsstrategin med artiklar och marknadskommentarer 

Se presentation av strategin i Utblick 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan