Så gott som alla bolag kommer att gå bättre när vaccinationerna pressat tillbaka smittspridningen och vi kan börja leva mera normalt igen. Men det finns bolag som missgynnats särskilt mycket under pandemin och som kan tänkas komma tillbaka kraftigt igen när vaccinationerna är genomförda. 

- Under pandemin har vi kunnat shoppa prylar på nätet medan vissa tjänsteföretag fått se stora delar eller till och med hela efterfrågan försvinna i samband med nedstängningar av samhällen. Det gör att tjänsterelaterade företag sannolikt tillhör vaccinvinnarna, säger Robert Oldstrand.

En viktig aspekt att komma ihåg när man letar efter intressanta vaccinvinnare är att återhämtningen inte kommer omedelbart eller likadant för alla bolag som drabbats. Beroende på var de verkar påverkas de till exempel av hur fort ekonomierna öppnas upp igen. 

- Eftersom till exempel USA kommit längre med vaccineringarna än vi gjort kan man tänka sig att bolag som har stor exponering mot Nordamerika får se en snabbare återhämtning än de som har stor Europaexponering

För många företag kommer det knappast att synas några stora förbättringar förrän efter sommaren, men börsen är framåtblickande och man kan därför vänta sig att återhämtningen prisas in i förväg, vilket den också redan gjort i många fall. Men funderar man på att plocka in några återhämtningsaktier i sin portfölj bör man åtminstone ha en tidshorisont som sträcker sig året ut, anser Robert Oldstrand. 

Med hög andel fysisk försäljning och butiker i citylägen eller stora gallerior tillhör Clas Ohlson de detaljhandelsföretag som fått se omsättningen gå ned och som kan tänkas få ett försäljningslyft när kunderna börjar röra sig normalt i städerna igen. Aktien har dock gått starkt på senare tid. Detsamma kan sägas om H&M som för närvarande har 1 050 av sina butiker stängda och därmed bör kunna räkna med ett rejält försäljningslyft när butikerna öppnar igen. 

- Efter mer än ett år av hemmajobbande finns det dessutom sannolikt ett behov hos många att uppdatera garderoben. 

Fastighetsbolaget Hufvudstaden, som äger kontors- och butiksfastigheter i centrala lägen i Stockholm och Göteborg, handlas idag liksom sektorkollegan Fabege med rejäl substansrabatt. 

Exakt hur vi kommer att organisera kontorsarbete och om vi kommer att behöva lika stora kontorsytor som tidigare när pandemin är över går naturligtvis inte att säga idag. Men innan den senaste vågen av covid-19 drog fram ökade i alla fall mängden personer i rörelse i centrala Göteborg och Stockholm till nästan normala nivåer. 

- Och om vi får en återgång till ungefär där vi var före pandemin är rabatten mot substansvärdet i dessa båda bolag alldeles för stor. 

Osäkerheten om hur mycket av affärsresandet som kommer att återupptas är också stor. Men att det kommer en återhämtning i resandet från dagens mycket låga nivåer kan man nog utgå ifrån och det kommer att gynna Pandox som äger 156 hotell med totalt cirka 35 000 hotellrum i 15 länder. 

Essity och Electrolux Professional har också drabbats hårt av minskat resande och nedstängda samhällen och arbetsplatser. Det förstnämnda bolaget har tydligt drabbats av minskad försäljning av pappershandukar, servetter med mera till hotell, restauranger och arbetsplatser. Electrolux Professional säljer utrustning till storkök och tvätterier i stora delar av världen. Med stängda restauranger i Europa och USA och hotell på sparlåga i hela världen har behovet av att investera i ny utrustning varit minst sagt begränsat hos dessa viktiga kundgrupper. 

- Investeringar i nya köksmaskiner kanske inte kommer första dagen restaurangerna slår upp portarna. Men det är ingen vild gissning att viljan att börja äta ute igen i till exempel USA, som är en viktig marknad för Electrolux Professional, kommer att vara stor. 

När vi hållit oss hemma har kontantanvändningen gått ned markant också i länder som fortfarande normalt använder mycket kontanter i dagliga transaktioner. Det gäller både i Europa och USA, vilket drabbat kontanthanteringsföretaget Loomis hårt. 

Latinamerika är den kontinent som drabbats hårdast av covid-19, och telekomoperatören Millicom har fått se efterfrågan på kontantkort minska när kunderna varken haft råd eller möjlighet att fylla på sina mobilabonnemang. 

- När mobiliteten ökar igen och folk återgår till jobbet i de länder där Millicom verkar kommer användningen av kontantkort och därmed också försäljningen sannolikt att skjuta i höjden. 

På hemmaplan har bussbolaget Nobina klarat sig förvånansvärt bra trots att resandet med allmänna kommunikationer gått ned kraftigt. En förklaring är att dotterbolaget Samtrans har tillhandahållit teststationer och transporterat prover under pandemin. En annan att en stor del av intäkterna från busslinjetrafiken flutit in trots färre resenärer. 

- Men trots det ska det bli intressant att se hur intäkterna utvecklas när trafiken normaliseras och folk börjar ta sig till jobbet igen, säger Robert Oldstrand. 

Slutligen lyfter han fram Elekta, vars försäljning och installation av strålterapimaskiner på sjukhus världen över tagit stryk av att det varken gått att resa eller besöka sjukhusen. 

- Behovet av effektiv cancervård har ju inte minskat bara för att pandemin gjort att sjukhusen varit tvungna att fokusera på annat, så efterfrågan kommer tillbaka konstaterar Robert Oldstrand  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan