Vad är Fokus för typ av fond?

-Fokus har möjlighet att investera i de bästa bolagen världen över. Fonden fokuserar på tre teman som historiskt har gått bättre än index: ägarledda, avknoppade och onoterade bolag. Anledningen till att vi gillar ägarledda bolag är för att företagsledare med ”skin in the game” historiskt har uppvisat bättre resultat när det gäller investeringar av företagets resurser, vilket i sin tur resulterat i en överlägsen tillväxt och lönsamhet. Avknoppade bolag är intressant för att de ofta är förbisedda hos modern och därför kan göras mycket bättre i egen form vilket får en förbättrad lönsamhet och vinstutveckling som följd. Genom att kunna komplettera med onoterade bolag kan vi dessutom fånga bolag tidigt när de befinner sig i kraftiga tillväxtfaser som sker redan åren innan börsintroduktion, säger Henrik Carlman.

Givet de tre temana, vad letar ni efter för typ av bolag?

-Vi letar efter bolag med en lönsam tillväxt och aktier som har en rimlig värdering. Bolag som har en god långsiktig tillväxt har tiden som en fördel och innebär att vi inte behöver byta fot särskilt ofta. Sen ser vi det också som en stor fördel om vi kan hitta bolag där vi kan få bra medinvesterare. Personer som vi som ägare kan samarbeta med för att utveckla bolagen att bli ännu bättre, fortsätter Kristofer Barrett.

Är det något bolag som ni tycker är extra intressant?

-Just nu har vi en övervikt mot två sektorer där vi ser en tydlig strukturell tillväxt: IT och medicinteknik. Ett exempel på ett bolag som är verksam inom IT och som är fondens största innehav är Nvidia som designar mikrochips som bland annat använts i 3D-grafikkort. Efterfrågan på grafikkort har vuxit markant de senaste åren allt eftersom fler filmer och dataspel skapas digitalt. Men mikrochipen lagrar också data och finns i de datacenters världen över som möjliggör molnbaserade tjänster. En av grundarna som fortfarande är aktiv inom bolaget, Jensen Huang, hittade för många år sedan en samarbetspartner i Morris Chang som grundat bolaget TSMC. TSMC producerar bland annat mikrochip till Apples telefoner. Det partnerskapet har resulterat i det som Nvidia gör idag, berättar Kristofer Barrett. 

Ett intressant bolag inom området medcinteknik är Devyser som gör reagenskit till gensekvensering. Gensekvensering gör det bland annat möjligt att se om man kommer få vissa sjukdomar på sikt, men man kan också testa förutsättningar som en mottagare har för att kunna ta emot ett organ vid en transplantation. I och med att gensekvensering är ett område som växer kraftigt och att de bolag som kommit in på laboratoriernas plattformar har goda möjligheter till återkommande försäljning ser vi bra förutsättningar för stabila och återkommande intäkter och en fortsatt organisk tillväxt. Devyser är också ägarlett med grundarna kvar operationellt i bolaget. Vi tycker att Devyser har alla förutsättningar att på sikt bli ett av de ledande biomedicinbolagen i Sverige, avslutar Henrik Carlman.

Fokus går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och sparbankerna. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan fredagen den 26 mars kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Fokus

1 mån
+3,72%
3 mån
+10,92%
i år
+10,92%
1 år
+65,33%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
170,17
sharpe
-
förv.avg.
1,50%
Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av bolag i olika branscher globalt och där minst 20 % placeras i Norden. Fonden kan placera upp till 30 % i onoterade företag. …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan