Rapportsäsongen är på väg att avslutas men gav fortsatt rejält avtryck i vissa bolag som nådde toppen bland veckans vinnare. Denna vecka var det Catena Media som fortsatte segertåget bland spelbolagen. Stigande amerikanska långräntor skapade dock oro förra veckan och sänkte riskaptiten på Stockholmsbörsen.OMXS30-index stängde veckan på 2009,9 vilket innebar en nedgång med 1,3 procent sedan förra fredagen.

Veckans vinnare, bland bolagen under vår bevakning, är Catena Media som steg med 26,7 procent efter sin Q4-rapport där bolaget rapporterade om en mycket stark tillväxt under januari. Vi upprepade vår Köp-rekommendation och höjde riktkursen till 60 SEK efter rapporten.

Läs mer: Solida Q4-resultat och starka utsikter för 2021

Pandox tar silverplatsen med en uppgång på 15,7 procent, då investerare tog fasta på potentialen när ekonomierna åter öppnas. Vi upprepade vår Köp-rekommendation efter Q4-rapporten då vi ser potential för en stark marknadsåterhämtning under andra halvåret.

Läs mer: Potential för stark marknadsåterhämtning under andra halvåret

FM Mattsson steg efter Q4-rapporten som visade på en solid avslutning på 2020 och vi höjde riktkursen till 190 SEK som en följd. Uppgången med 11 procent räckte till den sista pallplatsen bland veckans vinnare.

Läs mer: Solid avslutning och stödjande trender


Riktkurs och rekommendationer från Rekommendationslistan som publicerades den 1 mars 2021:

Bolag Utv 1 v Rek Pris Riktkurs SEK Uppsida *
1 Catena Media 26,7% Köp 39,44 60 SEK 52% 4
2 Pandox 15,7% Köp 150 160 SEK 7%
3 FM Mattsson 11,0% Köp 172 200 SEK 16%
4 Mekonomen 10,0% Köp 111,5 130 SEK 17%
5 Bilia 9,1% Köp 113,2 125 SEK 10%
6 Platzer 7,2% Köp 107 112 SEK 5%
7 NP3 6,6% Köp 133 143 SEK 8% 3, 4
8 Kindred 5,8% Köp 134,05 145 SEK 8%
9 Lundin Energy 5,4% Behåll 273,1 245 SEK -10%
10 Thule Group 5,3% Behåll 353 350 SEK -1%
Bolag, rekommendationer och riktkurser uppdaterades måndagen den 1 mars 2021 kl. 09:30.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Läs mer: Rekommendationslistan

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter, förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan