MORGONRÅDET - ANALYS

Nordea

Publiceringsdatum 2011-02-03
Rekommendation:
KÖP
(KÖP)
Riktkurs:
86 SEk
Aktiekurs:
77,75
Analytiker:
Christian Hall

Tillväxtmålet är inom synhåll

Pil Efter de fina siffrorna har vi uppjusterat VPA-estimaten för 2011-2012 något. Följaktligen höjs riktkursen till 86 SEK (85) och Köprekommendationen upprepas. Framöver förväntar vi oss att räntenettot fortsätter att växa med 2-3% de kommande kvartalen och att kreditförlusterna i stort sett halveras, från 23 punkter i Q4 till 12 punkter i Q4 2011. Våra estimat för 2013 implicerar att det långsiktiga tillväxtmålet om att dubbla den riskjusterade vinsten på sju år kommer att uppnås.

Handla
Nordea Bank (NDA SEK)

Läs mer i Morgonrådet från Swedbank Vad betyder bankens förslag? Ansvarsbegränsning